Pripadnici 77. brigade Velike Britanije, u saradnji sa institucijama u Bosni i Hercegovini, od 29.02. do 11.03.2016. godine u Sarajevu su proveli vježbu odgovora na zemljotres i radiološko-hemijsko-biološke opasnosti, pod nazivom “Bold Chinthe 16”, koja je nastavak vježbe CIVIL BRIDGE 14B i Media Ops obuke održane u Sarajevu početkom decembra prošle godine. Komandno-štabni dio vježbe […]

Opširnije

Danas je (24.2.2016. godine) u Sarajevu održana 24. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba. Na sjednici su razmatrani prijedlozi Izvještaja o radu FŠCZ u 2015. godini, o radu Federalne komisije za procjenu šteta za 2015. godinu i o procijenjenoj šteti od poplava na području Unsko-sanskog kantona. […]

Opširnije

Tema ovog sastanka bile su aktivnosti koje su do sada realizirane uz pomoć Ambasade Francuske u BiH, kao što je vatrogasna oprema koju je donirala organizacija “Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve“ (“Pompiers De L'urgence Internationale“) iz Francuske, koja već godinama pomaže vatrogasnim jedinicama u BiH. Ova organizacija uručila je Federalnoj upravi civilne zaštite uređaje za […]

Opširnije

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, a u okviru projekta “Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u FBiH“, u Sarajevu je, 20. 1. 2016. godine, održan radni sastanak za sve koordinatore za evropske integracije sa federalnog nivoa vlasti. Cilj ovog radnog sastanka bila je jačanje mreže koordinatora za evropske integracije na […]

Opširnije

Radionica je održana u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA POPLAVE Lot 2), na temu novih međunarodnih smjernica za pumpe visokog pritiska (HCP) i izgradnju brana kod poplava (FC). U sklopu radionice uprilična je posjeta objektu FUCZ u Azićima kod Sarajeva. Jednodnevna radionica vezano za IPA […]

Opširnije

Seminar je bio teoretskog tipa (predavanja), i njime se željelo ukazati na ranjivosti zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i društva u cjelini od poplava i klizišta, međusobno vezanih opasnosti koje aktiviraju jedni druge, kao i mogućih rješenja u domenu zadate teme. U hotelu “Saraj” u Sarajevu, 14.11.2015. godine, održan je seminar pod nazivom “Poplave […]

Opširnije