U organizaciji Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE) i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite i Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, uspješno je završena radionica na temu “Izgradnja kapaciteta za odgovor na velike požare otvorenog prostora – model organizovanja i funkcionisanja zračnih […]

Opširnije

Radionica je bila koncipirana kroz teoretsku obuku za spasioce i osoblje operativnih centara civilnih zaštita te kroz praktičnu terensku vježbu, a prezentovana su i dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS. U cilju testiranja mogućnosti upotrebe softvera u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću pripremljen je i odgovarajući scenario koji je simulirao potragu […]

Opširnije

Tokom trajanja radionice obrađene su teme koje se odnose na korištenje NICS sistema u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema za postojećim geoprostornim podacima. Obrađene su i teme koje se odnose na simbole koji će se koristit na NICS sistemu. Na molbu organizatora predstavnici Bosne i Hercegovine su […]

Opširnije

Radionica je održana za pripadnike GSS stanice Novi Grad Sarajevo i uposlenike Službe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo. Teorijski dio se sastojao od upoznavanja sa dronovima, njihovim mogućnostima i ograničenjima, načinima i principima upotrebe, primjene u različitim scenarijima tokom odgovora na nesreću, taktike upotrebe dronova u različitim okolnostima tokom spasilačke akcije. Praktični dio je […]

Opširnije

Radionica je imala za cilj upoznavanje predstavnika navedenih zemalja sa najboljim praksama AFAD-a i unapređenje regionalne saradnje u području upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa (DRM i DRR), a realizirana je na poziv Ambasade Republike Turske u BiH i posredstvom Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH. Dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) […]

Opširnije

Radionica se sastojala od pet tematskih sjednica, i to sljedećih naziva: Iskustva stečena u izvođenju projekta tehničkog izviđanja sa ciljanom i sistematskom istragom; Primjena tehnika rada u ciljanoj istrazi i efikasnost angažiranih resursa; Participacija ugroženih zajednica u operacijama vraćanja zemljišta i razvojni prioriteti u procjeni efektivnosti operacija vraćanja zemljišta na upotrebu lokalnim zajednicama; Upravljanje kvalitetom […]

Opširnije

Cilj ovog projekta bio je da se unaprijedi sistem zapovijedanja i koordinacije tokom akcidentnih situacija prilikom kojih je neophodna koordinacija između različitih nivoa vlasti, agencija, međunarodnih organizacija i drugih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja. NATO i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, u saradnji sa Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (SAD) […]

Opširnije

U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije. Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike […]

Opširnije

Radionica je održana u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA POPLAVE Lot 2), na temu novih međunarodnih smjernica za pumpe visokog pritiska (HCP) i izgradnju brana kod poplava (FC). U sklopu radionice uprilična je posjeta objektu FUCZ u Azićima kod Sarajeva. Jednodnevna radionica vezano za IPA […]

Opširnije

„Radionica, koja je okupila eksperte svih korisnika programa, je uspješno organizirana pod pokroviteljstvom Uprave za civilnu zaštitu i uklanjanje posljedica od katastrofa Slovenije i ostvarila je uspješnu diskusiju između svih učesnika. Dobili smo pozitivne povratne informacije o radionici“, navodi se u ovom biltenu. Tek objavljeno treće izdanje biltena IPA FLOOD, između ostalog, piše o prvoj […]

Opširnije