Unutar požarišta na nekoliko lokacija požar je još uvijek aktivan jer su na nepristupačnom ili miniranom dijelu zbog čega se ne može pristupiti gašenju. Federalna uprava civilne zaštite stavila je na raspolaganje sva potrebna materijalno-tehnička sredstva, kako Gradu Konjicu, tako i ostalim mjestima pogođenim požarom. Rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa predstavnicima Federalnog štaba […]

Opširnije

Ovom prilikom razmijenjena su iskustva sa relevantnim akterima iz regiona, prezentovana znanja i iskustva o požarima, a bilo je riječi o budućim modalitetima saradnje i koordinacije, što će doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg odgovora na šumske požare i slične hazarde. Regionalna konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare i o naučenim lekcijama nakon požarne sezone 2017. […]

Opširnije

Ovoj akciji prethodilo je planiranje, osmatranje i pravljenje mapa s minski sumnjivim površinama. Izvršeno je izviđanje svih puteva i staza sa sve tri strane kraka požara na planini Čvrsnici kako bi se pronašao način ulaska na opožareno područje s ciljem presijecanja i daljeg širenja požara. U međuvremenu je zatražena podrška Oružanih snaga BiH čiji su […]

Opširnije

Cilj ovog projekta je prezentacija akcijskog plana i kapaciteta sa kojima pomenute zemlje raspolažu, a sve zbog bolje interoperabilnosti i jačanja regionalnih kapaciteta u svrhu smanjenja rizika od šumskih požara. Kao zaključak ovog dvodnevnog susreta organizator je ocijenio da su sve zemlje učesnice ostvarile značajan napredak. Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovao je na […]

Opširnije

U sklopu aktivnosti provođenja Projekta prekogranične saradnje u zaštiti od požara i vatrogastvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je promotivni materijal (brošuru i letak) pod nazivom “Kako postupiti u slučaju požara“ koji se može koristiti na području Federacije BiH.

Opsirnije

Na ovoj obuci i vježbi učestvovalo je 67 vatrogasaca iz 10 općina Bosne i Hercegovine i iz pet općina Crne Gore. Pokazana je spremnost i sadejstvo vatrogasaca i spasilačkih službi ovih država u gašenju požara većih razmjera i spašavanju povrijeđenih lica tokom akcije gašenja požara na otvorenom prostoru. Nakon četverodnevne obuke i vježbe, u Trebinju […]

Opširnije

Na ovoj petodnevnoj obuci i vježbi učestvuju vatrogasci 10 općina iz Bosne i Hercegovine i pet općina iz Crne Gore, a realizira se u sklopu Projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji se finansira iz IPA fonda Evropske komisije. Ova međudržavna obuka vatrogasaca otpočela […]

Opširnije

  Uz pomoć helikoptera OS BiH, 11.11., lokalizovan je požar na lokalitetu Rapti-Bijela i požar na lokalitetu Bolobanovo brdo, koji je bio aktivan dva dana, ugašen je 11.11. oko 15,20 sati. Trenutno nema opasnosti za dalje širenje ovih požara. Zahvaljujući brzoj intervenciji PVP-e Konjic i posadi koja je upravljala helikopterom oružanih snaga BiH, 12.11., uspješno […]

Opširnije

Šumski požar na Rujištu kod Mostara koji je bio aktivan nekoliko dana i prijetio da prenese vatru u visoku šumu. Teren je bio krajnje nepristupačan pa je gašenje bilo moguće samo helikopterom koji je drugi dan djelovanja ugasio ovaj požar. Zbog nepristupačnosti terena i opasnosti od zaostalih mina bilo je onemogućeno efikasno gašenje i potpuna […]

Opširnije