Svrha ove obuke bila je da se prikažu sposobnosti, odgovornosti i iskustva Mobilnog trening tima Nacionalne garde Meryland SAD koji bi mogli biti od koristi Ministarstvu odbrane BiH, Oružanim snagama BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, drugim ministarstvima i entitetskim upravama civilne zaštite u cilju unapređenja kapaciteta u BiH za pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne […]

Opširnije

U Budvi je od 7. do 10. aprila održana “Međunarodna konferencija za odnose s javnošću u jugoistočnoj Evropi”, pod motom “Povezivanje u pokretu”. Ova konferencija održava se po 14. put i nadograđuje komunikacijske sadržaje u skladu sa trendovima i percepcijom profesije odnosa s javnošću. Konferencija je okupila više od 150 sudionika iz različitih zemalja, te […]

Opširnije

Pripadnici 77. brigade Velike Britanije, u saradnji sa institucijama u Bosni i Hercegovini, od 29.02. do 11.03.2016. godine u Sarajevu su proveli vježbu odgovora na zemljotres i radiološko-hemijsko-biološke opasnosti, pod nazivom “Bold Chinthe 16”, koja je nastavak vježbe CIVIL BRIDGE 14B i Media Ops obuke održane u Sarajevu početkom decembra prošle godine. Komandno-štabni dio vježbe […]

Opširnije

Sjednicom je predsjedavala Aida Obuća, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i predsjedavajuća skupštine BPK-a Goražde. Pored komandanta i članova KŠCZ, sjednici je prisustvovao direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fahrudin Solak, premijer BPK-a Goražde, te načelnik Općine Pale-Prača, Asim Zec sa saradnicima. Na ovoj sjednici, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, razmatrana je aktuelna situacija i […]

Opširnije

Povodom pogibije planinara na Bjelašnici, nedavno je u prostorijama Planinarskog saveza FBiH/BiH održan sastanak na temu “Sigurnost u planinama“. Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ): Fahrudin Solak, direktor, Dalila Efendić, pomoćnik direktora, Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo i Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s […]

Opširnije

Predstavnici slovačkog LOT tima EUFOR-a, stacioniranog u Sarajevu, u utorak, 02.02.2016. godine, posjetili su FUCZ i održali sastanak sa njenim predstavnicima. Ova posjeta bila je prilika da se pripadnici EUFOR-a upoznaju sa organizacionim, infrastrukturnim i drugim kapacitetima FUCZ. Cilj posjete Tima EUFOR-a BiH bilo je bolje upoznavanje sa trenutnim aktivnostima FUCZ i mogućnostima buduće saradnje. […]

Opširnije

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, a u okviru projekta “Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u FBiH“, u Sarajevu je, 20. 1. 2016. godine, održan radni sastanak za sve koordinatore za evropske integracije sa federalnog nivoa vlasti. Cilj ovog radnog sastanka bila je jačanje mreže koordinatora za evropske integracije na […]

Opširnije

U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije. Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike […]

Opširnije

Na ovoj obuci polaznici su upoznati sa sistemom i metodama upozoravanja na mine kao jednom od glavnih komponenti protivminskog djelovanja, uključujući praktičan rad na terenu, komunikaciji kao osnovnom alatu rada, te iskustvima iz ugroženih zajednica. U prostorijama EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva, od 23. do 27. novembra 2015. godine, odžan je osnovni kurs upozoravanja na […]

Opširnije