Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017., koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, kao jedna od prioritetnih mjera definisano je unapređenje međusektorske saradnje. Na taj način, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH, obezbijeđena je ekspertska podrška nadležnim institucijama u […]

Opširnije

Od 3. do 8. aprila 2016. godine na Bledu u Sloveniji održana je “Obuka rukovodećeg kadra u multinacionalnim ili višenacionalnim modulima civilne zaštite za spašavanje na vodi – IPA FLOODS LOT 1” tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi. U radnoj grupi su učestvovala 24 predstavnika Albanije, Bosne i […]

Opširnije

Od 4. do 8. aprila 2016. godine u Vyskovu (Češka Republika), u zajedničkom NATO HBRN centru i u organizaciji NATO-a, održan je kurs Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN).Ciljevi kursa su bili upoznavanje sa međunarodnim HBRN nastavnim planom i programom i unapređenje međusobne saradnje u HBRN akcijama. Predstavljena je i najsavremenija oprema i tehnike HBRN uzorkovanja, izviđanja i […]

Opširnije

U aprilskom ispitnom roku, 02.04.2016. godine, u prostorijama Federalne uprave civilne zastite (FUCZ) i na poligonu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (PVJ KUCZKS), održan je pismeni, usmeni i praktični dio ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz oblasti vatrogastva […]

Opširnije

Cilj ove posjete bio je razgovor o ključnim elementima Sfera projekta, Humanitarnoj povelji i minimalnim standardima pri odgovoru na katastrofu te međunarodnoj praksi u primjeni ovih univerzalnih minimalnih standarda u najvažnijim područjima humanitarne pomoći i prilikom odgovora na katastrofe. Grupa nevladinih organizacija i pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca su 1997. godine pokrenuli Sfera projekt […]

Opširnije

U Zagrebu je 30.3.2016. godine održan DRONEfest, prva poslovna konferencija o bespilotnim letjelicama (dronovima) u Hrvatskoj. Cilj konferencije je bio da okupi sve profesionalce, pojedince, akademsku zajednicu i kompanije koje aktivno učestvuju u promoviranju i primjeni bespilotnih letjelica u svom poslovanju, te da pokaže trenutno stanje industrije bespilotnih letjelica i široj javnosti približi sve aspekte […]

Opširnije

U cilju promoviranja dobrih međunarodnih praksi vezanih za mjere spremnosti i odgovora na vanredne situacije, u Sarajevu je, 31. marta 2016. godine, održana konferencija iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa čiji su specifični ciljevi bili razgovori vezani za humanitarne principe, Humanitarnu povelju, Sphere minimalne standarde pri odgovoru na katastrofu i predstojeći Svjetski humanitarni samit u […]

Opširnije

U Mostaru je, od 28. do 31.03.2016. godine, održana četverodnevna obuka o smanjenju rizika od katastrofa. Riječ je o naprednom treningu namijenjenom pripadnicima službi zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji se realizira u okviru projekta “Prekogranična zaštita od požara“, odnosno Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, […]

Opširnije

Instruktori za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su u Centru za obuku struktura civilne zaštite, od 21. do 25.03.2016. godine, izveli godišnju kondicionu obuku operatera za UES. Tokom pet dana obuke operateri za UES su obnovili znanja iz teorije eksplozivnih sredstava, organizacije lokacije u operacijama UES, te sigurnosnih procedura i protokola. Obuka […]

Opširnije

U Sarajevu je, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Misije OSCE-a u BiH, a u sjeni terorističkih napada u Briselu, 22.03.2016. godine održana Konferencija o upravljanju posljedicama terorističkog akta, na kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti i sigurnosnih agencija u BiH. Konferenciju su otvorili Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, i Dragan Mektić, […]

Opširnije