Pored manuelnih timova Busovača B i deminerskog tima za uzorkovanje na zadatku je bio angažovan i POEK tim Federalne uprave civilne zaštite. Prilikom tehničkog izviđanje deminerski timovi FUCZ pronašli su, uklonili i uništili 20 PP mina i 12 komada NUS-a. Uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava izvršeno je od strane timova FUCZ za uklanjanje NUS-a. U neposrednoj blizini predmetne […]

Opširnije

Zbog epidemiološke situacije doobuka je realizovana u nekoliko grupa u Livnu, Bihaću, Sarajevu i Tuzli, a provedena je u potpunosti u skladu sa predviđenim Nastavnim planom i programom. Posebna pažnja u izvođenju doobuke posvećena je pravilnoj primjeni Standardnih operativnih procedura, organizaciji deminerskog radilišta i neophodnih mjera sigurnosti koje se poduzimaju u izvođenju operacija deminiranja. Tokom […]

Opširnije

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Bihać B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 i POEK tim (Psi za otkrivanje eksploziva) sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Na lokalitetu Arapuša – Puškarić, 10 km od Bosanske Krupe, deminerski timovi FUCZ – “Bihać B”, Mašinski tim za mehaničku […]

Opširnije

U okviru zadatka deminiranja na lokaciji “Podgorani 2” kod Mostara očišćena je ukupna planirana sumnjiva površina koja je iznosila 22.841,00 m². Deminerski tim FUCZ “Mostar B“, sa osam deminera, bio je angažovan na ovom zadatku, a pronađena su 3 kom. PP mina (3 kom. PMR-2A) i 3 kom. NUS-a. Očišćena površina graniči uz lokalni makadamski […]

Opširnije