Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.04.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Nakon povećanog ispusta vode sa brane jezera Modrac, došlo je do povećana vodostaja rijeke Spreče nizvodno od brane. Trenutni nivo je 312 cm (300 cm kada se preduzimaju vanredne mjere od poplava). Rijeka Spreča je priobalno poplavila oko 5 hektara zemljišta.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Tokom jučerašnjeg dana jedna ekipa vatrogasaca sa vozilom nalazila se na lokalitetu TC „Bingo“ Mostar radi praćenja stanja na požarištu, kao i zbog protiv-požarnog obezbjeđenja lica mjesta  prilikom vršenja uviđajnih radnji od strane nadležnih lica iz Tužilaštva i MUP-a HNK/Ž-e.

Vatrogasna jedinica Grada Mostara, imala je i intervenciju u vremenu od 14:00 do  14:30 sati, na Balinovcu, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina . Vatrogasna jedinica općine Čapljina,  imala je intervenciju u vremenu od 10:30 do 11:05 sati, u Čeljevu, gdje je gorila trava i nisko rastinje.   

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju u vremenu od11:35 do 12:35 sati, u Čelebićima, gdje je gorio krov na poslovnom objektu.

Općina Jablanica. Pripadnici civilne zaštite i protivpožarne zaštite općine Jablanica, zajedno sa pripadnicima GSS Jablanica, učestvovali u spašavanju tri zametene osobe na planini Vran, u vremenu od 21:00 do 03:30 sati. Akcija spašavanja uspješno okončana, nema povrijeđenih osoba.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica Grada Zenica, imala je preventivni obilazak Mjesne zajednice Nemila, korita Starinske rijeke, jer je uslijed topljenja snijega, došlo je do porasta vodostaja rijeke, koja je vršila potkopavanje jednog dijela puta. Stanje se stabilizovalo.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, i to dva puta u naselju Bare.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Dana 25.04. 2017.godine, vršit će se uklanjanje nanosa materijala u nožici klizišta, koji se nalazi neposredno iznad stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 125 cm u toku 24 sata, usljed topljenja snijega u većim predjelima.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekat (tunel).

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Prijavljena su dva nova klizišta i to: u mjestu Potpeć-Blagići, klizište ugrožava jedan stambeni objekat i jedan pomoćni objekat, te u mjestu Tinja-Kolone, gdje su ugrožena tri stambena objekta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar zaprimio je tri prijave o postojanju NUS-a i to:

  • od strane Gradske službe civilne zaštite Tuzla, radi se o granati 60 mm,1 kom,
  • od strane Općinske službe civilne zaštite Kalesija, radi se o kasetnoj bombi-1 kom, granati105 mm-1 kom, tromblonskoj mini-1 kom i ROB-2 kom, te
  • od strane Općinske službe civilne zaštite Živinice, radi se o ROB-2 kom.

Prijava je po prijemu proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a, obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Gračanica.

„B“ tim za deminiranje iz Tuzle, obavljao je poslove deminiranja na novom zadatku „Čelićka Rijeka“.

„B“ tim za deminiranje Orašje, obavljao je poslove deminiranja na zadatku „Duge njive – Seljublje“, na području općine Kalesija.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je tri prijave o postojanju NUS-a.

Grad Mostar.

  • od strane MUP-a HNK-a, radi se o municiji, koja je pohranjena u skladištu MUP-a HNK-a.
  • od strane PS Mostar Jug, radi se o neeksplodiranoj minobacačkoj granati-1 kom. u Čulama.

Općinna Posušje. Pristigla prijava o postojanju NUS-a, od strane PU  Posušje, radi se o raznom NUS-u. NUS je pohranjen u skladištu PU Posušje.   

Prijave po prijemu su proslijeđene timu Mostar „A“, kao i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanki kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, na lokalitetu Novo naselje, Turbe, općina Travnik.

Prijava je po prijemu proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE