Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.03.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– na području  Bakšaiških  bara gorjela je trava i nisko raslinje. Požar ugašen,

– u naselju Brekovica gorjela je Brekovačka strana. Požar ugašen,

– u Ul Muse Ćazima Ćatića vatrogasna jedinica izvršila je tehničku intervenciju, otvaranje stana.

Grad Bosanska Krupa.Vatrogasna jedinica grada B.Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 11:05 do 12:00 sati u mjestu Dolovi, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sansk Most.  Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 16:44 do 18:35 sati u mjestu Kruhari, gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine VelikeKladuše imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 20:46 do 21:35 sati u mjestu Donja Vidovska, gorjela je trava.

– od 21:06 do 22:30 sati u mjestu Križ, gorjela je šuma.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje i dio šume ukupne površine cca 1 dulum. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Mionica – Kamberi, gdje je gorio voćnjak. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Gradovrh i naselju Crno Blato, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Pasci, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Jelovo Brdo – Gojčin, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:24 do 15:35 sati u Kosoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:50 do 15:20 sati na Brkanovom Brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16.30 do 17:35 sati u Kruševu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:20 do 20:05 sati u Sretnicama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 09:20 do 10:05 sati na gradskoj deponiji Ada, gdje je gorio otpad,

– od 09:50 do 10:25 sati u Klepcima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:50 do 18:30 sati u Prćavcima, gdje su gorjele gume i otpad

– od 19:25 do 19:55 sati u Prćavcima, gdje je gorjela šuma.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk mala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:30 do 13:45 sati u Velikom Ograđeniku, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma,

– od 15:10 do 16:30 sati u Donjem Maloma Ograđeniku, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:35 do 19:20 sati na Garištima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:40 do 20:30 sati u Čitluku u Primorac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervencije na gašenju požara i to:

od 14:16 do 15:30 sati u mjestu Borci, gdje je gorjela bukova šuma,

od 14:25 do 15:30 satiu naselju Donje selo, gdje je gorjelo nisko raslinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 11:25 do 12:20 sati u industrijskoj zoni Hodovo (Dubrava), gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:00 do 16:30 sati na lokalitetu Bjelojevići (Bojića groblje), gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 16:50 sati u Gornjim Radišićima, gdje je gorjela trava i borova šuma na površini cca 7000 m2.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 14:15 do 15:05 sati u mjestu Kovači, gdje je gorio pomoćni objekat.

          

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinca općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u ulici Selima ef. Merdanovića, gdje je gorio otpadni materijal

– na lokalitetu Kraljeve Sutjeske, gdje je gorjela suha trava. Požari su ugašeni.

OpćinaTešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je interfvenciju na gašenju požara mjestu Dobropolje br. 84, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Žepča. Vatrogasna jedinica općine Žepča imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Brezovo Polje, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervencije na gašenju požara i to:

u ulici Goraždanska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

u naselju Crkvičko brdo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

u ul. Dr. Abdulaziza Aska Borića, gdje je gorio otpadni materijal,

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno: Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno imali su intervencije na gašenju požara i to :

– od 08:45 do 9:10 sati kod Srednje tehničke škole u gradu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 06:15 do 7:15 sati na lokalitetu Ciglane u privatnoj kući, gdje je gorjela mašina za pranje rublja.

Općina Busovača. Vatrogasci Vatrogasnog društva Busovača imali su intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 17:00 sati u naselju Skradno, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet manjih intervencija i to: tri intervencije na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog balona za prekrivanje sportskog terena i jedno obezbjeđenje radova Sarajevogasa na plinovodu.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:36 do 13:10 sati u ulici Višegradska bb, gdje je gorjela suha trava,

– od 15:24 do 17:15 sati na lokalitetu Kolijevke MZ Goražde III, gdje je gorjela suha trava, šiblje i nisko rastinje.

 

Kanton 10

Općina Kupres. Vatrogasna jedinica općine Kupres mala je intervencije na gašenju požara u 11.45 sati pored magistralne ceste Kupres –Šuica u predjelu sela Malovan, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 23.3.2023. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver i Lukavac dok se na lokalitetima BKC; Bukinje, Živinice i Mobilna: Srebrenik nije mogao ocijeniti kvalitet zraka.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 34, a na Ivan Sedlu  34, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na 6 lokacija na podrućju općina Zavidovići, Novo Sarajevo, Teočak i gradova Mostar, Bihać timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 19 eksplozivnih sredstava.

 

OSTALO

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za veći dio BiH zbog mogućih udara vjetra i preko 40 km/h.

 

                                                                                                                                                                                                                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR