Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 09./10.09.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Podgora, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervencije na gašenju požara na lokalitetima: Lukavac Gornji, Kamberovac, Turić, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

inervenciju u naselju Turić, gdje je gorio pomoćni objekat, voćnjak i dio kuće.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara u ul. Mirsada Fidahića, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Živinice. Vatrogasna jednica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara  u mjestu Višći, gdje je gorjela divlja deponija otpada.

Posavski kanton

Grad Orašje. Vatrogasna jednica grada Orašje imali su intervencije na gašenju požara gradaske deponije i to u dva navrata: jednu intervenciju u 8:30 sati, gdje je lokaliziran požar, te drugu intervenciju navečer u 20:00 do 22:00 sati, gdje je gorjela gradska deponija. Požar je ugašen.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su šest manjih intervencija i to: jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jedna na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jedna na gašenju zapaljenog automobila, jedna na gašenju zapaljenih elektro instalacija i dvije na obezbjeđenju sportskih događaja.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica  imala je intervenciju na gašenju požara

od 16:00 do 16:40 sati, u naselju Donje Selo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara

od 09:15 do 10:15 sati, u Sjekosama, gdje je gorjela trava.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 15:17 do 16:00 sati, u mjestu Radinovac, gdje je gorjelo stablo.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, iznosio je u Mostaru 32, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete, a na Ivan Sedlu 73, što je pokazatelj umjerene kvalitete zraka.

  OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za područje Hercegovine zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koji mogu iznositi do 34 °C.

  

                                        FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR