Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 07./08.07.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 18:40 do 19:05  sati na magistralnom putu M-5, u blizini benzinske pumpe „Energopetrol“, gdje je došlo do požara na putničkom motornom vozilu.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila u ulici Armije BiH. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Zeničko-dobojski  kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala i niskog rastinja kod Željezničke stranice. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:05 do 08:45 sati, u Adi gorjelo smeće,

– od 14:30 do 15:00 sati, u Adi gorjelo smeće.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru i jednu na spaljivanju dimnjaka.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od :06 do 10:55 sati, u Livču, hvatanje zmije u kući,

– od 21:30 do 22:30 sati, u Blagaju, hvatanje zmije u kući.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je četiri tehničke intervencije, i to: – od 10:30 do 11:10 sati, uklanjanje zmije ispred poslovnog prostora na Rivi,

– od 10:30 do 17:30 sati, pilanje stabla u Grabovinama (Buk),

– od 20:03 do 20:25 sati, ispomoć pri transportu nepokretne osobe u Tasovčićima,

– od 20:50 do 21:15 sati, obilazak gradske deponije smeća u Adi.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR