Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća 60/06 i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći opštinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća 8/10

Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 4/12

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 80/13

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 75/04

Uredba o izmjenama uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 38/06

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 52/09

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 56/09

Uredba o dopuni uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda 36/14

Obrasci za procjenu štete:

Obrazac za procjenu štete sa uputstvom

Obrazac E-Š

Obrazac H-Š-1

Obrazac PR-Š-1