Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađena su tri NUS-a, i to trenutni tromblon, kumulativni tromblon i ručna bomba. Uništavanje pronađenih sredstava tokom izvođenja radova obavio je tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Orašje”. Deminerski timovi FUCZ na ovom lokalitetu prethodno su bili angažovani na nekoliko zadataka a nedavno je otvoren deminerski zadatak “Obala rijeke Save – Prud 2” na kojem je angažovan tim FUCZ za deminiranje “Orašje”. Deminirana lokacija nalazi se uz rijeku Savu na kojoj je planirana rekonstrukcija i uređivanje obale kada se steknu uslovi, odnosno kada se taj dio terena očisti od mina.

Na lokaciji “Obala rijeke Save – Prud 1” u općini Odžak završen je deminerski zadatak tehničkog izviđanja na kome je bio angažovan Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Orašje”, Mašinski timovi sa mašinama za deminiranje MV-4  i PT 300, kao i POEK tim.

Ukupna površina predmetnog zadatka iznosila je 153.042 m2, od čega je manuelnom metodom očišćeno 2.942m2, a mašinski sa mašinama za deminiranje MV-4 i PT 300 – 150.100 m2 sumnjive površine.

Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađena su tri NUS-a, i to trenutni tromblon, kumulativni tromblon i ručna bomba.

Uništavanje pronađenih sredstava tokom izvođenja radova obavio je tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Orašje”.

Primopredaja zadatka izvršena je u prisustvu predstavnika Centra za uklanjanje mina i općine Odžak. Zemljište je predato lokalnoj zajednici kao krajnjem korisniku a predstavnici Službe civilne zaštite općine Odžak upoznati su sa obavljenim radovima i granicama završenog deminerskog zadatka.

Deminerski timovi FUCZ na ovom lokaliteta do sada su bili angažovani kroz zadatke “Obala rijeke Save – Prud” , “Obala rijeke Save – Prud 1A” a nedavno je otvoren deminerski zadatak “Obala rijeke Save – Prud 2” na kojem je također angažovan tim Federalne uprave civilne zaštite za deminiranje “Orašje”.

Deminiranjem izviđene lokacije omogućeno je izvođenje infrastrukturnih radova na obali rijeke Save u cilju održavanja plovnog puta i sprečavanja urušavanja obale rijeke, a omugućena je i sanacija nasipa. Izviđena površina sa jugozapadne strane naslanja se na putnu komunikaciju Šamac-Prud,. Deminiranjem se otklonila opasnost za ovaj frekventni put, omogućena je bolja povezanost naseljenih mjesta u Posavskoj regiji, a otklonjena je opasnost i za okolne kuće.

Cijeli ovaj projekt izgradnje i održavanja plovnosti rijeke Save u budućnosti treba da omogući ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine.