AŽURIRANO 29.05.2020. godine

PREGLED DONEŠENIH NAREDBI, PREPORUKA I ZAKLJUČAKA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-2/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite da odmah, po stupanju na snagu ove naredbe angažuju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć, kao i druge službe zaštite i spašavanja, specijalizirane jedinice civilne zaštite, radi provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa. Isto tako, naređuje se štabovima da stave na raspolaganje zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-2-1/20 od 29.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-2/20 od 17.03.2020. godine primjenjuje se do 15.05.2020. godine.,
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-2-2/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-2/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-2-1/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-3/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje direktoru Federalne uprave civilne zaštite da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja  zarazne bolesti koronavirusa. Naređuje se direktoru da stavi na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronavirusa.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-3-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-3/20 od 17.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-3-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-3/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-3-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-3-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-3/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-3-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-3-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-4/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć:
 • Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univezitetski klinički centar Tuzla,
 • Kliničkom centru univerziteta Sarajevo,
 • Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar,
 • Javnoj ustanovi kantonalna bolnica “dr. Safet Mujić”- Mostar

da u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti koronavirusa (COVID-19) poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-4-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-4/20 od 17.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-4-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-4/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-4-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-4-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-4/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-4-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-4-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. godine, kojom se zadužuju kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funkcionisanje kantonalnih operativnih centara civilne zaštite, koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji).

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-5-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-5-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-5-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-5-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-5-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-5-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-6/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naredbe i preporuke koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do dana 16.03.2020. godine ostaju na snazi sve dok se ne izmijene naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-6-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-6/20 od 17.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-6-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-6/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-6-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-7/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje nadležnom sanitarnom inspektoru ili drugom licu koje je ovlašteno za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove da zbog promjene epidemiološke situacije u svijetu, Evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, kao i procjeni epidemiološkog rizika, otkaže održavanje svih javnih skupova u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa propisima o javnom o okupljanju.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-7-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-7/20 od 17.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjena naredbe stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje da Federalni sanitarni inspektor vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u Bosnu Hercegovinu, na graničnom prijelazu na području Federacije Bosne i Hercegovine, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u Bosni i Hercegovini koje vozač vozila u međunarodnom transportu navede, a najduže do 14 dana.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, u kojoj se u tački 3. Naredbe, mjenja se i glasi: „Vozači teretnih vozila u međunarodnom transportu i unutrašnjem cestovnom saobraćaju koji je državljanin BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji.

Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.

Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika.“.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine  i 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine i 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-8-1-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.

Navedene naredbe i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-8-1-4/20 od 20.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-8-1-4/20 od 20.05.2020. godine, kojom se naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-8-1-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine, zbog promjene epidemiološke situacije u svijetu, Evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, naređuje se otkazivanje održavanja svih javnih skupova u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa propisima o javnom o okupljanju.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-9-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-9-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-9-1/20 od 27.03.2020. godine primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-9-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-9-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-9-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-9-2/20 od 14.05.2020. godine, kojoj se u naredbama Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-9-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-9-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-9-1-2/20 od 29.04.2020. godine, tačka 1. mijenja se i glasi:
“1. Dozvoljava se javno okupljanje u zatvorenom prostoru, uz osiguranje 10m2 po osobi uz poštivanje epidemioloških mjera.“, a primjenjuje se do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-10/20 od 17.03.2020. godine, da se uvede privremena obustava pružanja usluga za: kina, muzeje, pozorišta, koncertne dvorane, umjetničke galerije, javne bazene i kupališta, sportske i rekreacijske centre i slično na području Federacije Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-10/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-10-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-10/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020. primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-10-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-10/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-10-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjena naredbe stavljena je van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-168/20 od 14.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-168/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naređuje privremena obustava pružanja usluga javnih bazena i kupališta. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbi br. 12-40-6-148-10/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-10-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-10-1-2/20 od 29.04.2020. godine. Naredba broj: 12-40-6-148-168/20 od 14.05.2020. godine, primjenjuje se do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020. godine, da se privremeno obustavlja pružanje usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorana, pizzerija, slastičarni, ćevabdžinica, čajdžinica, fast food-ova…) na području Federacije Bosne i H Isto tako, naređuje se privremeno obustavljanje pružanja usluga u nargila, cafe i bistro barovima, klubovima, diskotekama, kazinima, sportskim kladionicama i slično na području Federacije Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-11-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020. godine primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-11-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-11-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-164/20 od 12.05.2020. godine.

NAPOMENA: Donešena nova Naredba broj: 12-40-6-148-164/20 od 12.05.2020. godine, kojom se dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. S tim, što se zabranjuje upotreba i konzumiranje nargila (šiša). Nadalje, zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH propiše procedure rada ugostiteljskih objekata, tako da iste budu dostupne na njihovim web stranicama.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-164-1/20 od 27.05.2020. godine, kojom se Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-164/20 od 12.05.2020. godine, stavlja van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-12/20 od 17.03.2020. godine, odnosi se na privremenu obustavu pružanja usluga u frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-12-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-12/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-12-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-12/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-12-1/20 od 27.03.2020. godine primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno s danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-13/20 od 17.03.2020. godine, nalaže trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima – supermarketi, tržnice, pekare, apoteke, benzinske pumpe na području Federacije BiH da svoj rad organizuju po do sada prijavljenom radnom vremenu, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Navedena naredba je stavljena van snage naredbama broj: 12-40-6-148-26/20 od 19.03.2020. godine i broj: 12-40-6-148-27/20 od 19.03.2020. godine. 


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine, nalaže se centrima za pružanje usluga/šalter sale na području Federacije BiH, kao što su: naplatne službe javnih preduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samouprave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i slično da rad sa strankama organizuju uz osiguranje protoka stranaka i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-14-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-14-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-14-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-14-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-14-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-14-1-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-14-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-15/20 od 17.03.2020. godine, nalaže se javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama i ustanovama socijalne i dječije zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, da provode pojačane vanredne mjere dezinfekcije – posebno liftova, stepeništa, rukohvata, rampi za invalide, službenih vozila i sanitetskih vozila za prevoz pacijenata.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-15-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-15/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-15-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-15/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-15-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine, nalaže svim federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima u Federaciji BiH, da pojačaju provođenje opštih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, shodno Zakonu u zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/05), sa posebnim akcentom na pojačanu i vanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza – autobusi, tramvaji, trolejbusi, kombi vozila, taxi vozila, sanitetska vozila.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-16-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-16-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-16-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-16-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-16-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-16-1-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-16-1-2/20 od 29.04.2020.godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine, odnosi se na obustavu posjeta i izlazak svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i kazneno – popravnih zavoda na području Federacije Bosne i Hercegovini.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-17-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-17-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-17-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-17-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-17-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-17-1-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-17-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-20/20 od 18.03.2020. godine, nalaže da se odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/općinske/gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking prostora koji su popločani/asfaltirani.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-20-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-20/20 od 18.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-20-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-20/20 od 18.03.2020. godine i 12-40-6-148-20-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-20-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-20/20 od 18.03.2020. godine i 12-40-6-148-20-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-20-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-21/20 od 18.03.2020. godine, nalaže da se izvrši preraspodjela radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa potrebama i aktuelnom epidemiološkom situacijom. Nadalje, naređuje se zdravstevnim ustanovama da specijaliziranti i subspecijaliziranti koji su trenutno na specijalističkom, odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kom drugom osnovu na edukaciji izvan zdravstvene ustanove čiji su zaposlenici, prema potrebama povuku i angažuju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su zaposlenici.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-21-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-21/20 od 18.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-21-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-21/20 od 18.03.2020. godine i 12-40-6-148-21-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno s danom 15.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine, odnosi se na osiguranje trijažnih punktova sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska lica u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-24-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-24-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine i 12-40-6-148-24-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-24-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-24-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-24-1-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-24-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020. godine, odnosi se na obustavu javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine. Izuzimaju se registrovani taxi prijevoz putnika, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, koje podrazumjevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maske, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-25-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-25-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020. godine i 12-40-6-148-25-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-25-1-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-25-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-25-1-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine.

NAPOMENA: Donešena nova Naredba broj: 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine, kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere. Nadalje, zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH propiše procedure rada prilikom prijevoza putnika, tako da iste budu dostupne na njihovim web stranicama.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-163-1/20 od 27.05.2020. godine, kojom se Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine, stavlja van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-26/20 od 19.03.2020. godine, odnosi se na obustavljanje radne djelatnosti trgovina na području Federacije Bosne i Hercegovine. Izuzimaju se: trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, apoteke, specijalizirane prodavnice medicinskih, veterinaskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizirane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata, na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-26-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-26/20 od 19.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

Navedena naredba i izmjena naredbe stavljena je van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-93/20 od 03.04.2020. godine. 


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-27/20 od 19.03.2020. godine, nalaže da se obustavlja rad otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata, osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa poljoprivredno prehrambenim proizvodima, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata, na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-27-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-27/20 od 19.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-27-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-27/20 od 19.03.2020. godine i 12-40-6-148-27-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, odnosi se na kazneno-popravne ustanove u kojima je od strane nadležnog suda određeno izdržavanje mjere pritvora ili kazne zatvora i ista može trajati do 14 dana, da Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da lica, koje se na graničnom prelazu, po ulasku u Bosnu i Hercegovinu, liši slobode po potjernici nadležnog suda, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja mjere pritvora ili kazne zatvora.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-28-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine i 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-28-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-28-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.

Navedene naredbe i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-28-4/20 od 20.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-28-4/20 od 20.05.2020. godine, kojom se naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-28-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-28-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-31/20 od 20.03.2020. godine, nalaže da se u svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Federacije BiH, pripreme i stave u funkciju sve raspoloživi kapaciteti za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-31-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-31/20 od 20.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-31-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-31/20 od 20.03.2020. godine i 12-40-6-148-31-1/20 od 27.03.2020. godine  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Preporuka broj: 12-40-6-148-32/20 od 20.03.2020. godine, odnosi se na Vladu Federacije BiH, da hitno pokrene incijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijenasa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja ljudi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i prehrambenih proizvoda kojima se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, V. broj 408/2020 od 16.03.2020. godine.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-33/20 od 20.03.2020. godine, nalaže da se izvrši hitno procjenjivanje stanja privrednih subjekata koji proizvode medicinsku zaštitnu opremu na području Federacije BiH, te da se sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala za proizvodnju iste.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-33-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-33/20 od 20.03.2020. godine,  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020. godine, odnosi se na zabranu kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-34-1/20 od 27.03.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020. godine,  primjenjuje se do daljnjeg.

DRUGA NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-34-2/20 od 03.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020. godine,  i 12-40-6-148-34-1/20 od 27.03.2020. godine, dodaju se nove tačke 1a. i 1b.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-34-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020. godine i 12-40-6-148-34-1/20 od 27.03.2020. godine  i  12-40-6-148-34-2/20 od 03.04.2020. godine primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedene naredbe i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-143/20 od 24.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, odnosi se na zabranu kretanja građana na području Federacije BiH od 18,00 do 5,00 sati. Izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-53/20 od 25.03.2020. godine, u kojoj se dodaje:

 1. Iz tačke 1. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, od zabrane kretanja građana na području Federacije BiH u period od 18.00 do 5.00 sati izuzimaju se vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.
 2. Izuzetak iz tačke 1. ove naredbe odnosi se na domaće i strane državljane vozaće teretnih vozila koji su dužni posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanjem mjere izolacije.

DRUGA NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-36-1/20 od 29.03.2020. godine, u kojoj se tačka 1. mjenja i glasi:

 1. Tačka 1. Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, mijenja se i glasi:

„Naređuje se zabrana kretanja garađana na području Federacije Bosne i Hercegovine od 20:00 do 5:00 sati.

“Građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiolško-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metara.“

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-36-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredbe broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, 12-40-6-148-36-1/20 od 29.03.2020. godine  i 12-40-6-148-53/20 od 25.03.2020. godine primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedene naredbe i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-145/20 od 24.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-145/20 od 24.04.2020. godine, kojom naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja od 20:00 do 05:00 sati br. 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, 12-40-6-148-36-1/20 od 29.03.2020. godine, 12-40-6-148-36-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-53/20 od 25.03.2020.godine stavljaju se van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-40/20 od 22.03.2020. godine, odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1.5 metra na području Federacije BiH. Naređuje se taksi vozačima na području Federacije BiH da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-40-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-40/20 od 22.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-41/20 od 22.03.2020. godine, odnosi se na sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog  savjetovanja i psihosocijalne pomoci.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-41-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-41/20 od 22.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-41-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-41/20 od 22.03.2020. godine i 12-40-6-148-41-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-41-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-41/20 od 22.03.2020. godine, 12-40-6-148-41-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-41-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-46/20 od 24.03.2020. godine, odnosi se na zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih labaratorija na području Federacije BiH. Naređuje se domovima zdravlja u Federaciji BiH da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građanima.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-46-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-46/20 od 24.03.2020. godine,  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-46-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-46/20 od 24.03.2020. godine i 12-40-6-148-46-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-165/20 od 12.05.2020. godine.

NAPOMENA: Donešena nova Naredba broj: 12-40-6-148-165/20 od 12.05.2020. godine, kojom se dozvoljava rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. Nadalje, zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH propiše procedure rada ordinacija i laboratorija, tako da iste budu dostupne na njihovim web stranicama.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-165-1/20 od 27.05.2020. godine, kojom se Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-165/20 od 12.05.2020. godine, stavlja van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine, odnosi se na obustavu posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko – prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-47-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-47-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine i 12-40-6-148-47-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-47-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine, 12-40-6-148-47-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-47-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Preporuka broj: 12-40-6-148-48/20 od 24.03.2020. godine, odnosi se na kantonalne organe za inspekcijske poslova i kantonalna ministarstva unutrasnjih poslova da u okviru provjera kršenja mjera o izolaciji pored prekršajnih mjera koriste i odredbe Krivičng zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja ljudi sprječavanja službene osoba u vršenju službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti (čl. 225., 226., 240., 358. i 359. Krivičnog zakona Federacije BiH), te da javno objave ime i prezime, kao i mjesto boravka odnosno prebivališta lica za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije. Isto tako, preporučuje se kantonalnim, općinski/gradskim šabovima civilne zaštite, da sagledaju mogućnost iznalaženja adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica mjeru izolacije.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-56/20 od 26.03.2020. godine, odnosi se na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da hitno pripremi epidemiološki izvještaj i isti dostavi Federalnom ministarstvu zdravstva radi donošenja rješenja o stavljanju u karantin i određivanju prostora za karantin povodom najavljenog dolaska čarter leta iz Rima, planiranog za 27.3.2020. godine na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-56-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-56/20 od 26.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-59/20 od 27.03.2020. godine, odnosi se na policijske službenike Federalnog mnistarstva unutrašnjih poslova, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine da lica koja su lišena slobode zbog osnova sumlje da su počinili djelo ili su lišeni slobode naredbom nadležnog suda, prije dovođenja u prostorije policijskih organa, odnosno sudske policije, tužilaštva ili suda prvenstveno sprovedu u najbližu zdravstvenu ustanovu radi obavljanja trijažnog pregleda.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-59-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-59/20 od 27.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-59-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-59/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-148-59-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-59-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-59/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-59-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-59-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Zaključak broj: 12-40-6-148-62/20 od 28.03.2020. godine, odnosi se na. zaduženje Federalne direkcije robnih rezervi da uz saglasnost Vlade Federacije BiH stavi na raspolaganje dezinfekciono sredstvo SEMI SAN T – 65 (400 kg), Federalnom štabu civilne zaštite u cilju sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-63/20 od 28.03.2020. godine, odnosi se na Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalne krizne štabove nadležnih ministarstava zdravstva, da sve naredbe koje su donijeli nakon 16.03.2020. godine, kada je proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, revidiraju i usklade zajedno s nadležnim štabom civilne zaštite. Naredbe isključivo donosi štab civilne zaštite u skladu s naredbom broj: 12-40-6-148-6/20 od 17.03.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-63-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-63/20 od 28.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-64/20 od 28.03.2020. godine, odnosi se na Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva, da sve naredbe koje su donijeli nakon 16.03.2020. godine, kada je proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, revidiraju i usklade zajedno s nadležnim štabom civilne zaštite.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-64-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-64/20 od 28.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-64-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-64/20 od 28.03.2020. godine i 12-40-6-148-64-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-64-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-64/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-64-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-64-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-65/20 od 28.03.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu transportnih medija i briseva, kantonalnim zavodima za javno zdrvastvo ukupno 9000 komada, te da izvrši rasodjelu testova za koronavirus kliničkim centrima/bolnicama ukupno 20.000 komada.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, odnosi se na prinudnu izolaciju za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije, za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena. Zaduženi su kantonalni štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim kriznim štabovima ministarstva zdravstva, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama policije, kantonalnim inspekcijskim organima da osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uslovima boravka osoba koje ne poštuju određene mjere izolacije.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-69-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine i 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine, primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-69-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-69-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-69-4/20 od 21.05.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-69-4/20 od 21.05.2020. godine, kojom se naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-69-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-69-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju van snage.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-73/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da BH Pošti stavi na raspolaganje rukavice (2000 kom), maske (2000 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-74/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Federalnoj upravi policije stavi na raspolaganje rukavice (2000 kom), maske (2000 kom), dezinfekciono sredstvo (100 l) i zaštitne naočale (200 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-75/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Federalnoj upravi za inspekcijske poslove stavi na raspolaganje rukavice (2000 kom) i maske (2000 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-76/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Federalnom zavodu za statistiku stavi na raspolaganje rukavice (200 kom) i maske (200 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-77/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić stavi na raspolaganje rukavice (1000 kom), maske (1000 kom) i dezinfekciono sredstvo (50 l).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-78/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški stavi na raspolaganje rukavice (500 kom), maske (500 kom) i dezinfekciono sredstvo (50 l).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-79/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Zavodu DRIN stavi na raspolaganje rukavice (2000 kom), maske (2000 kom) i dezinfekciono sredstvo (50 litara).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-80/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Zavodu Bakovići stavi na raspolaganje rukavice (2000 kom), maske (2000 kom) i dezinfekciono sredstvo (50 litara).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-81/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Zavodu Hum stavi na raspolaganje rukavice (300 kom), maske (300 kom) i dezinfekciono sredstvo (20 litara).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-82/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Zavodu za tranfuzijsku medicinu Federacije BiH stavi na raspolaganje rukavice (150 kom) i maske (150 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-83/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Vrhovnom sudu Federacije BiH stavi na raspolaganje rukavice (50 kom), maske (50 kom) i dezinfekciono sredstvo (10 litara).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-84/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Sudskoj policiji Federacije BiH stavi na raspolaganje rukavice (500 kom), maske (500 kom) i dezinfekciono sredstvo (50 l).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-85/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Hrvatskoj pošti Mostar stavi na raspolaganje rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-86/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da SOS dječijem selu BiH stavi na raspolaganje rukavice (500 kom), maske (500 kom) i dezinfekciono sredstvo (50 l).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-87/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Sektoru za međunarodnu operativnu policijsku saradnju stavi na raspolaganje rukavice (100 kom), maske (100 kom) i dezinfekciono sredstvo (10 litara).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-88/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu stavi na korištenje krevete (155 kom), madrace (155 kom) i posteljinu (155 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-89/20 od 01.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona 10 stavi na korištenje krevete (30 kom) madrace (30 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-93/20 od 03.04.2020. godine, odnosi se na obustavljanje radne u djelatnosti trgovine na području Federacije Bosne i Hercegovine. Izuzimaju se: trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higienskih proizvoda, ribarnice, mesnice, apoteke, specijalizirane prodavnice medicinskih, veterinaskih proizvoda i opreme, trgovine repromaterijala, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalne prodavnice za prodaju ortopedskih pomagala i drugih pomagala, specijalizirane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare, trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice, kućanski aparati i bijela tehnika, trgovina namještaja, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata, na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-93-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-93/20 od 03.04.2020. godine,  primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

DOPUNA NAREDBE: Naredba broj: 12-40-6-148-93-2/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-93/20 od 03.04.2020. godine,  u tački 2. iza alineje 22. dodaje se alineja 23. koja glasi: „- trgovine vatrogasnih sistema i opreme za sigurnosne agencije,“ 

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno sa danom 30.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-95/20 od 03.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvši raspodjelu transportnih medija i briseva Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u količini od 1000 kom.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-100/20 od 06.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvši raspodjelu 150.000 testova za koronavirus, kako slijedi:
 • Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (90.000 kom),
 • Univerzitetski klinički centar Tuzla (30.000 kom) i
 • Sveučilišna klinička bolnica Mostar (30.000 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-101/20 od 06.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvši raspodjelu transportnih medija i briseva, kako slijedi:
 • Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u količini od 1.200 kom transportnih medija i 1.200 kom briseva,
 • Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u količini od 1.200 kom transportnih medija i 1.200 kom briseva,
 • Zavodu za javno zdravstvo Zapadno-hercegovačog kantona u količini od 600 kom transportnih medija i 600 kom briseva,
 • Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u količini od 1.200 kom transportnih medija i 1.200 kom briseva.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-102/20 od 06.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da u roku od 48 sati osigura šatorske prostore za privremeni boravak državljana BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima: Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I, Neum II i Ivanica. Na graničnim prijelazima Izačić i Bijača koristiće se ranije uspostavljeni šatorski prostor od strane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Navedena naredba je stavljena van snage naredbama broj: 12-40-6-148-102/20 od 01.04.2020. godine i broj: 12-40-6-148-120-1/20 od 11.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-102-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-102/20 od 06.04.2020. godine,  primjenjuje se do 30.04.2020. godine. (GREŠKOM JE DONEŠENA) 


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-120/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na sva lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu na granične prelaze iz tačke 2. uvodi se obavezna mjera karantina po rješenju Federalnog ministra zdravstva. Nadalje, naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da osigura šatorski prostor za boravak lica na graničnim prijelazima: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I, Neum II i Ivanica. Na graničnim prijelazima Izačić i Bijača koristiće se ranije uspostavljeni šatorski prostor od strane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-120-1/20 od 11.04.2020. godine, kojom tačka 6. mijenja, tako da od primjene ove naredbe izuzimaju se vozači, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu, teško oboljela lica u medicinskom transport, lica u pograničnom kretanju i prekogranični radnici, Naredba broj: 12-40-6-148-120/20 od 10.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-120-1-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom se naredbe br.: 12-40-6-148-120/20 od 10.04.2020. godine i 12-40-6-148-120-1/20 od 11.04.2020. godine, primjenjuju do 30.04.2020. godine.

Navedene naredbe i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-120-2/20 od 24.04.2020. godine.

NAPOMENA: Naredbom broj: 12-40-6-148-120-2/20 od 24.04.2020. godine, naredbe br. 12-40-6-148-120/20 od 10.04.2020. godine, 12-40-6-148-120-1/20 od 11.04.2020. godine i 12-40-6-148-120-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-106/20 od 08.04.2020. godine stavljaju se van snage.
Nadalje tačkom 2. navedene naredbe propisano je za lica koja se trenutno nalaze u karantinu prema rješenjima Federalnog ministra zdravstva, ista će se staviti van snage i zamijenit će se rješenjima kantonalnog sanitarnog inspektora o zdravstvenom nadzoru i ograničavanju kretanja. 

NAPOMENA: Dopunom naredbe broj: 12-40-6-148-120-3/20 od 24.04.2020. godine, tačka 2. mijenja se tako da “proceduru provođenja ove naredbe utvrdit će Federalno ministarstvo zdravstva“.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-104/20 od 08.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvši raspodjelu 2.000 kom testova za koronavirus (COVID 19), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Isto tako, naređeno je Federalnoj upravi civilne zaštite da izvši raspodjelu medicinskih sredstava, kako slijedi:
  • Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona -1.200 transportnih medija i 1.200 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona – Goražde -1.000 transportnih medija i 1.000 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona -1.200 transportnih medija i 1.200 briseva.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-105/20 od 08.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvši raspodjelu zaštitnih sredstava i opreme za potrebe zaposlenika Granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje i Federalnu upravu za inspekcijske poslove koji obavljaju dužnost na graničnim prelazima na kojima su osigurani šatorski prostori za privremeni boravak državljana BiH koji ulaze u BiH i to:
  • 2.000 zaštitnih vizira,
  • 2.000 zaštitnih maski,
  • 2.000 zaštitnih rukavica.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-106/20 od 08.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da osigura i postavi 33 kom pokretnih EKO WC kabina na graničnim prijelazim: Orašje (7 kom), Velika Kladuša/Maljevac (4 kom), Bosanski Šamac (2 kom), Kamensko (4 kom), Gorica (2 kom), Bosansko Grahovo/Strmica (2 kom), Doljani (2 kom), Osoje (2 kom), Čepikuće (2 kom), Neum I i II (2 kom), Inanica (2 kom) i Bijača (2 kom), za potrebe šatorskih prostora za privremeni boravak državljana BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-106-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-106/20 od 08.04.2020. godine,  primjenjuje se do 30.04.2020. godine. 

Navedena naredba je stavljena van snage naredbama broj: 12-40-6-148-120-2/20 od 24.04.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-109/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na poljoprivredne proizvođače koji obavljaju poljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prevoznim sredstvima za prevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prevoz poljoprivrednih proizvoda mogu nesmetano da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na prostoru Federacije BiH, i izuzimaju se iz naredbe broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020. godine, broj: 12-40-6-148-34-1/20 od 27.03.2020. i broj: 12-40-6-148-34-2/20 od 03.04.2020. godine, broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine i broj: 12-40-6-148-36-1/20 od 29.03.2020. godine.

NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-109-1/20 od 17.04.2020. godine, kojom Naredba broj: 12-40-6-148-109/20 od 10.04.2020. godine,  primjenjuje se do 30.04.2020. godine. 

NAPOMENA: Dopuna naredbe broj: 12-40-6-148-109-2/20 od 29.04.2020. godine, kojom se u naredbama br. 12-40-6-148-109/20 od 10.04.2020. godine i 12-40-6-148-109-1/20 od 17.04.2020. godine, tačka 2. briše se. Navedena naredba primjenjuju se do 15.05.2020. godine.

Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno s danom 15.05.2020. godine.


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-110/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Unsko – sanskog kantona, koji će istu raspodijeliti javnim zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-111/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Posavskog kantona, koji će istu raspodijeliti javnim zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-112/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Tuzlanskog kantona, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-113/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Zeničko – dobojskog kantona, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-114/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Bosansko – podrinjskog kantona, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-115/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Srednjobosanskog kantona, koji će istu raspodijeliti javnim zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-116/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Hercegovačko – neretvanskog kantona, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-117/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-118/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Sarajevskog kantona, koji će istu raspodijeliti javnim zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-119/20 od 10.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu civilne zaštite Kantona 10, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-122/20 od 13.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, kako slijedi:
 • Zavodu za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona briseva (600 kom) i transportnih medija (600 kom),
 • Zavodu za javno zdravstvo Kantona 10 briseva (600 kom) i transportnih medija (600 kom).

Isto tako, naređeno je Federalnoj upravi civilne zaštite da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona stavi na korištenje drvene krevete (100 kom) i madrace (100 kom).


 1. Naredba broj: 12-40-6-148-126/20 od 17.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu federlanim ministrarstvima, upravama i upravnim organizacijama, kako slijedi:
  • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo pravde, rukavice (1.200 kom) i maske (1.200 kom),
  • Federalno ministarstvo finansija, rukavice (300 kom) i maske (300 kom),
  • Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, rukavice (300 kom) i maske (300 kom),
  • Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, rukavice (300 kom) i maske (300 kom),
  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, rukavice (400 kom) i maske (400 kom),
  • Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, rukavice (1.200 kom) i maske (1.200 kom),
  • Federalno ministarstvo zdravstva, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo kulture i sporta, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo trgovine, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo prostornog uređenja, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Generalni sekretarijat, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Ured Vlade FbiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Ured Vlade FBiH za europske integracije, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, rukavice (3.000 kom) i maske (3.000 kom),
  • Arhiv Federacije BiH, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni zavod za statistiku, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni hidrometeorološki zavod, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni zavod za programiranje razvoja, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalna direkcija robnih rezervi, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni zavod za agropedologiju, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni zavod za poljoprivredu, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni zavod za geologiju, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Federalni agromediteranski zavod, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Agencija za državnu službu Federacije BiH, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Porezna Uprava Federacije BiH, rukavice (2.000 kom) i maske (2.000 kom),
  • Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Fedralni zavod za javno zdravstvo, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Federalna uprava za inspekcijske poslove, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Federalna uprava policije, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Obavještajno sigurnosna agencija, rukavice (1.000 kom) i maske (1.000 kom),
  • Vojna policija, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Agencija za lijekove, rukavice (200 kom) i maske (200 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-127/20 od 17.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu humanitarnim organizacijama i volonterima, kako slijedi:
  • Caritas Sarajevo, Mostar i Zenica, rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom),
  • UA „Ruke prijateljstva“ Lukavac i Sarajevo, rukavice (400 kom) i maske (400 kom),
  • Narodna kuhinja u Zenici, rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom),
  • Javna kuhinja u Visokom, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Kruh Svetog Ante Sarajevo, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Javna kuhinja Bugojno, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Javna kuhinja u Glamoču, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Pučka kuhinja Mostar, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Kuhinja „Fenix“ Sanski Most, rukavice (200 kom) i maske (200 kom),
  • Javna kuhinja Dobrotvor Sarajevo, rukavice (100 kom) i maske (100 kom),
  • Kuhinja Crvenog križa kantona Sarajevo, rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom),
  • Kuhinja Crvenog križa Grada Mostara, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Merhamet (kuhinje u Federaciji BiH, rukavice (3000 kom) i maske (3000 kom),
  • Narodna kuhinja Stari Grad, rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom),
  • Kuhinje Emmausa, rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom),
  • Crveni križ Federacije BiH (WV kuhinje i drugih NVO), rukavice (1000 kom) i maske (1000 kom),
  • Tim volontera, rukavice (500 kom) i maske (500 kom),
  • Mreža volontera, rukavice (500 kom) i maske (500 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-128/20 od 17.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Veterinasrkom institutu stavi na raspolaganje višekratna zaštittna varena odjela (5 kom), vizir za lice (10), zaštitni komplet (10 kom) i Puregeen 24 za dezinfekciju (5 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-129/20 od 17.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitna odijela Kantonalnim štabovima civilne zaštite, koji će istu raspodijeliti zdravstvenim ustanovama, kako slijedi:

Unsko- sanski kanton (86 komada)

 • Opća bolnica Sanski Most
 • Kantonalna bolnica „Irfan Ljubijankić“ Bihać
 • Rehabilitacioni Centar Grada Bihać

Kanton Posavski (13 komada)

 • Kantonalna bolnica Orašje

Tuzlanski kanton (140 komada)

 • Univerzitetsko klinički centar Tuzla
 • Opća bolnica Gračanica
 • Centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Ilidža Gradačac

Zeničko-dobojski kanton (115 komada)

 • Opća bolnica Tešanj
 • Kantonalna bolnica Zenica
 • Zavod za bolest i ovisnosti Zenica

Bosansko-podrinjski kanton (7 komada)

 • Kantonalna bolnica Goražde

Srednjobosanski kanton (80 komada)

 • Opća bolnica Jajce
 • Opća bolnica Bugojno
 • Opća bolnica „Fra Mato Nikolić“ Nova Bila
 • Kantonalna bolnica Travnik
 • Rehabilitacioni centar Fojnica
 • Bolnica za TBC Travnik

Hercegovačko-neretvanski kanton (69 komada)

 • Klinička bolnica Mostar
 • Opća bolnica Konjic
 • Bolnica „Safet Mujić“ Mostar

Zapadnohercegovački kanton (30 komada)

Kanton Sarajevo (134 komada)

 • Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
 • Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
 • JU Psihijatrijska bolnica Sarajevo
 • Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Sarajevo

Kanton 10 (26 komada)

 • Kantonalna bolnica „Fra Mihovil Sučić“ Livno

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-131/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, kako slijedi:
  • Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona 1200 transportnih medija i 1200 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 700 transportnih medija i 700 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona 600 transportnih medija i 600 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1.800 transportnih medija i 1.800 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona 600 transportnih medija i 600 briseva,
  • Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona 1.200 transportnih medija i 1.200 briseva, i
  • Institut za zdravlje i sigunost hrane Zenica (Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona) 1.200 transportnih medija i 1.200 briseva.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-132/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu testova za koronavirus, kako slijedi:
  • Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2.800 testova),
  • Univerzitetski klinički centar Tuzla (1.800 testova),
  • Sveučilišna klinika bolnica Mostar (1.500 testova),
  • Kantonalna bolnica Zenica (2.000 testova).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-133/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu jednokratnih hirurških maski iz donacije Vlade Malezije, kantonalnim štabovima civilne zaštite, kako slijedi:
  • Unsko- sanski kanton -122.000 komada,
  • Posavsk kanton – 18.000 komada,
  • Tuzlanski kanton – 200.000 komada,
  • Zeničko-dobojski kanton –160.000 komada,
  • Bosansko-podrinjski kanton –10.000 komada,
  • Srednjobosanski kanton –110.000 komada,
  • Hercegovačko-neretvanski kanton –100.000 komada,
  • Zapadnohercegovački kanton –40.000 komada,
  • Kanton Sarajevo –200.000 komada,
  • Kanton 10 – 40.000 komada.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-134/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu medicinsku opremu kantonalnim štabovima civilne zaštite, kako slijedi:
  • Unsko- sanski kanton – 122 jednokratnih sterilnih zaštitinih odijela i 2.400 zaštitinih maski sa filterom,
  • Posavsk kanton – 19 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 400 zaštitnih 400 zaštitnih maski sa filterom,
  • Tuzlanski kanton – 200 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 4.000 zaštitnih maski sa filterom,
  • Zeničko-dobojski kanton – 164 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 3.200 zaštitnih maski sa filterom,
  • Bosansko-podrinjski kanton – 11 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 200 zaštitnih maski sa filterom,
  • Srednjobosanski kanton – 114 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 2.300 zaštitnih maski sa filterom,
  • Hercegovačko-neretvanski kanton – 99 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 2.000 zaštitnih maski sa filterom,
  • Zapadnohercegovački kanton – 43 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 900 zaštitnih maski sa filterom,
  • Kanton Sarajevo – 191 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 3.800 zaštitnih maski sa filterom,
  • Kanton 10 – 37 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 800 zaštitnih maski sa filterom.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-135/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu jednokratnih zaštitnih maski iz donacije Vlade Malezije, kao slijedi:
  • Ministarstvo odbrane BiH – 200.000 komada i
  • Federalna uprava policije – 30.000 komada.

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-136/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje višekratna zaštitnu opremu federalnim upravama i upravnim organizacijama, kako slijedi:
  • Federalna novinska agencija (FENA), rukavice (300 kom) i maske (300 kom),
  • Agencija za privatizaciju Federacije BiH, rukavice (100 kom) i maske (50 kom),
  • Federalna uprava policije, zaštitne maske sa filterom (50 kom),
  • Obavještajno – sigurnosna agencija BiH, zaštitne maske sa filterom (50 kom),
  • Federalna uprava za inspekcijske poslove, zaštitne maske sa filterom (50 kom).

 1. Naredba broj: 12-40-6-148-137/20 od 21.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da Stomatološkom fakultetu u Sarajevu stavi na raspolaganje višekratna odijela (50 kom), vizira (50 kom), zaštitnih maski (500 kom), rukavica (500 kom) i sredstvo za dezinfekciju (5 l).

 2. Naredba broj: 12-40-6-148-141/20 od 24.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu (rukavice, zaštitne maske i dezinfekciono sredstvo) federalnim ministarstvima, zavodima, ustanovama, udruženjima i drugim.

 3. Naredba broj: 12-40-6-148-142/20 od 24.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (transportnih medija i briseva) i to:
  – Univezitetsko kliničkom centaru Tuzla,
  – Kliničkom centru univerziteta Sarajevo,
  – Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar,
  – kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.


 4. Naredba broj: 12-40-6-148-143/20 od 24.04.2020. godine, odnosi se na zabranu kretanja osobama starijim od 65 godina na području Federacije BiH, osim ponedeljkom, srijedom i petkom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 09,00 do 13,00 sati. Osobama starijim od 65 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta. Isto tako, naređuje se osobama mlađim od 18 godina zabrana kretanja na području Federacije BiH, osim utorkom, četvrtkom i subotom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 14,00 do 20,00 sati. Osobama mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.
  NAPOMENA: Dopunom naredbe broj: 12-40-6-148-143-1/20 od 29.04.2020. godine, u Naredbi broj: 12-40-6-148-143/20 od 24.04.2020. godine, iza tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:
  „3. Osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18 godina dozvoljeno je svakodnevno kretanje u vozilu.”, a u tački 10. datum: „30.04.2020.“ zamjenjuje se datumom: „15.05.2020.“Navedena naredba i izmjene naredbe prestaju sa primjenom zaključno s danom 15.05.2020. godine.


 5. Naredba broj: 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u cilju sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu, kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID-19), koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na područje Federacije BiH.
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine, kojom se Naredba broj: 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, primjenjuje se do 15.05.2020. godine.
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine, kojom se u naredbama Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine i 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine, tačka 5. mijenja se i glasi:
  „5. Od ove naredbe izuzeti su vozači u međunarodnom transportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje idu na liječenje ili se vraćaju sa liječenja.“
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-144-3/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine.Navedene naredbe i izmjene naredbi stavljene su van snage, Naredbom broj: 12-40-6-148-144-4/20 od 20.05.2020. godine.NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-144-4/20 od 20.05.2020. godine, kojom se naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine i 12-40-6-148-144-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju van snage.


 6. Naredba broj: 12-40-6-148-146/20 od 24.04.2020. godine, odnosi se da građani koriste ličnu zaštitnu opremu (maska, pamična traka, šal i slično) i poštuju socijalnu distancu od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području Federacije BiH.NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-146-1/20 od 29.04.2020. godine, kojom se Naredba broj: 12-40-6-148-146/20 od 24.04.2020. godine, primjenjuje se do 15.05.2020. godine.NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-146-2/20 od 14.05.2020. godine, kojom se naredbe br. 12-40-6-148-146/20 od 24.04.2020. godine i 12-40-6-148-146-1/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju do 30.05.2020. godine

 7. Naredba broj: 12-40-6-148-149/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje opremu (invazivne respiratore) kliničkim centrima, kako slijedi :
  – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 10 kom
  – Sveučilišna klinička bolnica Mostar 10 kom
  – Univerzitetsko klinički centar Tuzla 10 kom
  Tačkom 2. naredbe naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje opremu (invazivne respiratore) kantonalnim štabovima civilne zaštite, kako slijedi:
  – Unsko-sanski kanton 12 kom,
  – Zeničko-dobojski kanton 5 kom,
  – Srednjobosanski kanton 5 kom,
  – Kanton Sarajevo 5 kom,
  – Bosansko-podrinjski kanton 1 kom,
  – Posavski kanton 2 kom,
  – Tuzlanski kanton 6 kom,
  – Hercegovačko-neretvanski kanton 8 kom,
  – Zapadnohercegovački kanton 3 kom i
  – Kanton 10 3 kom.NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-149-1/20 od 14.05.2020. godine, kojom se Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-149/20 od 29.04.2020. godine, stavlja van snage.


 8. Naredba broj: 12-40-6-148-150/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu testova za koronavirus (COVID 19), kako slijedi :
  – Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla – 2.000 kom,
  – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu – 1.000 kom,
  – Sveučilišna klinička bolnica Mostar – 2.000 kom,
  – Kantonalna bolnica Zenica – 3.400 kom.


 9. Naredba broj: 12-40-6-148-151/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (transportnih medija i briseva), kantonalnim zavodima za javno zdrvastvo ukupno 91.800 komada.

 10. Naredba broj: 12-40-6-148-152/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu (rukavice, zaštitne maske, dezinfekciono sredstvo pak. 750 ml, dezinfekciono sredstvo pak. 470 ml) federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i socijalnim ustanovama.

 11. Naredba broj: 12-40-6-148-153/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da ustupi na korištenje 14 kamera za mjerenje tjelesne temperature Federalnoj upravi za inspekcijske poslove radi instaliranja na graničnim prijelazima.

 12. Naredba broj: 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na obustavu rada svih djelatnosti u shopping – tržnim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine, izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije. Tačkom 2. naredbe dozvoljava se rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/09 i 14/11) izvan shopping – tržnih centara.
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-154-1/20 od 14.05.2020. godine, kojom se u Naredbi broj 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine, u tački 2. brojevi: “14/11” zamjenjuju se brojevima: “42/11”, a primjenjuje se do 30.05.2020. godine.
  NAPOMENA: Naredba broj: 12-40-6-148-154-2/20 od 27.05.2020. godine, kojom se Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-154-1/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju van snage.


 13. Naredba broj: 12-40-6-148-155/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na zabranu okupljanja na području Federacije BiH više od pet osoba na jednom mjestu. Tačkom 2. naredbe zabranjuje se kretanje na području Federacije BiH u vremenu od 22,00 sata naveče do 05,00 sati ujutru i primjenjuje se na dane 1., 2. i 3. maja 2020. godine.Navedena naredba prestala sa primjenom zaključno s danom 03.05.2020. godine.

 14. Naredba broj: 12-40-6-148-156/20 od 29.04.2020. godine, odnosi se na menadžment zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, da obavljanje zdravstvene djelatnost za koju su registrirani, uključujući u ovo i bolničku i vanbolničku zdravstvenu djelatnost (specijalističko-konzultativnu zdravstvenu djelatnost), organiziraju sukladno epidemiološkoj situaciji COVID-19. Navedeno se odnosi i na nositelje privatne prakse, osim stomatoloških ordinacija. Tačkom 2. naredbe naređuje se pacijentima, odnosno korisnicima usluga u zdravstvenim ustanovama, da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanje propisane fizičke distance, te nošenja zaštitnih maski.

 15. Naredba broj: 12-40-6-148-160/20 od 12.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu zaštitne medicinske opreme i sredstava (zaštitna odjela 1/1 – 601 kom., troslojne medicinske maske 24/1 – 29.938 kom., univerzalna maske 50/1 – 550 kom., zaštitne maske 25/1 – 1225 kom., zaštitne rukavice 100/1 – 1200 i alkohol 70% – 1/5 litara) iz donacije Vlade Republike Turske, kantonalnim štabovima civilne zaštite.

 16. Naredba broj: 12-40-6-148-161/20 od 12.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu zaštitne medicinske opreme i sredstava (deke – 928 kom., jednokratna posteljina – 616 kom., higijenski paketi – 318 kom., zaštitne rukavice M 100/1 – 123.000 kom., zaštitne rukavice L 100/1 – 30.800 kom.) iz donacije Vlade Republike Austrije, kantonalnim štabovima civilne zaštite.

 17. Zaključak broj: 12-40-6-148-162/20 od 12.05.2020. godine, kojim se zadužuju kantonalni štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima zdravstva razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera. Nadalje, zadužuju se kantonalna ministarstva zdravstva da u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo utvrde procedure rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola tako da iste budu dostupne na njihovim web stranicama.

 18. Naredba broj: 12-40-6-148-167/20 od 14.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, kako slijedi:
  – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu – 1.152 ekstrakcijskih briseva i 2.000 transportnih medija
  – Sveučilišna klinička bolnica Mostar – 1.152 ekstrakcijskih briseva i 2.000 transportnih medija
  – Univerzitetsko klinički centar Tuzla – 1.152 ekstrakcijskih briseva i 2.000 transportnih medija
  – Kantonalna bolnica Zenica – 1.440 ekstrakcijskih briseva i 2.000 transportnih medija.


 19.  Naredba broj: 12-40-6-148-170/20 od 21.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu za inspekcijske poslove, da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstvenih nadzor i zabrani kretanja koja su izdata na osnovu Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-3/20 od 14.05.2020. godine, 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-28-2/20 od 29.04.2020. godine, 12-40-6-148-28-3/20 od 14.05.2020. godine, 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine, 12-40-6-148-144-3/20 od 14.05.2020. godine.

 20. Naredba broj: 12-40-6-148-172/20 od 22.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu (deke – 928 kom., poljski krevet – 37 kom. i set za ručavanje – 61 kom.) iz donacije Vlade Republike Slovenije, kantonalnim štabovima civilne zaštite.

 21. Naredba broj: 12-40-6-148-173/20 od 22.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, kako slijedi:
  – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu – 3.000 transportnih medija,
  – Sveučilišna klinika bolnica Mostar – 960 ekstrakcijskih briseva i 3.000 transportnih medija,
  – Univerzitetski klinički centar Tuzla – 960 ekstrakcijskih briseva i 3.000 transportnih medija,
  – Kantonalna bolnica Zenica – 2.016 ekstrakcijskih briseva i 3.000 transportnih medija.


 22. Naredba broj: 12-40-6-148-174/20 od 22.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinske opreme i sredstava (medicinska maska troslojna – 22.700 kom., dez.sredstvo za ruke 470 ml – 11.565 kom., zaštitna odjela – 40.000 kom., dez.sredstvo za ruke 750 ml – 5032 kom. i zaštitne pamučne maske – 31450 kom.), kantonalnim štabovima civilne zaštite.

 23. Naredba broj: 12-40-6-148-178/20 od 27.05.2020. godine, odnosi se na Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši raspodjelu sredstava i opreme (deke – 308 kom., jastuk – 615 kom., tečni sapun 5 litara – 67 kom., dez. sredstvo 0,4 litra – 6150 kom., dez. Sred. za ruke 5 litara – 430 kom., etil alkohol 1 litar – 1230 kom., sredstvo za čišćenje 5 litara – 493 kom.) iz donacije Azerbejdžana, kantonalnim štabovima civilne zaštite.

 24. Naredba broj: 12-40-6-148-177/20 od 27.05.2020. godine, odnosi se na zabranu upotrebe i konzumiranja nargila (šiša) u ugostiteljskim objektima svih kategorija, a primjenjuje se do 30.05.2020. godine.