SJEDIŠTE UPRAVE

Adresa: Vitomira Lukića br. 10, Sarajevo

Naziv Telefon/Fax

E-mail

Centrala +387 33 779 450
+387 33 779 499
fucz@fucz.gov.ba
Protokol / pisarnica
+ 387 33 779 467
Direktor:
Fahrudin Solak

+387 33 779 451
+387 33 779 499

fahrudin.solak@fucz.gov.ba
Sekretar:
Pomoćnik direktora – rukovodilac kabineta:
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću:
Majda Kovač
+387 33 779 497 majda.kovac@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u sektoru za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo:
Dalila Efendić
+387 33 779 466 dalila.efendic@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u sektoru za računovodstveno-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje:
Sanita Alagić
 +387 33 779 492 sanita.alagic@fucz.gov.ba 
Pomoćnik direktora u sektoru za pravne i opšte poslove:
Enisa Bajrović
+387 33 779 458 enisa.bajrovic@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u jedinici za internu reviziju:
Pomoćnik direktora u centru za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove:
Murat Baručija
 +387 33 779 457 murat.barucija@fucz.gov.ba 
Pomoćnik direktora u sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava:
Mustafa Kadribegović
+387 33 779 701
+387 33 472 999
mustafa.kadribegovic@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u operativnom centru civilne zaštite:
Ismet Sendić
 +387 33 779 454 ismet.sendic@fucz.gov.ba