Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih preporuka:

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: 39/03, 22/06 i 43/10) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 870/2014 od 15.05.2014. godine, Federalni štab civilne zaštite donio je slijedeće preporuke:

1. Preporuka broj: 02-44/13-6/14 od 15.05.2014. godine, odnosi se na kantonalne zavode za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo da sagledaju stanje zdravstvene zaštite života i zdravlja ljudi i i poduzmu sve medicinske, sanitarne i epidemiološke mjere prilagođene nastaloj situaciji na ugroženim područjima.

2. Preporuka broj: 02-44/13-6/14 od 15.05.2014. godine, odnosi se na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo da povećaju broj patrolnih vozila i nadzor nad saobraćajnicama ugroženim poplavama radi bržeg evakuisanja i zbrinjavanja ugroženog stanovništva sa poplavljenog područja.

3. Preporuka broj: 02-44/13-25/14 od 19.05.2014. godine, odnosi se na Federalni zavod za poljoprivredu i kantonalne zavode za poljoprivredu, za praćenje stanja zagađenosti povrća kao što je salata, špinat, blitva, luk i slične povrtlarske kulture, zbog opasnosti od kontaminiranosti teškim metalima i organskim polutantima, kao i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na tom području i upozoravanja stanovništva da nakon povlačenja vode ne konzumiraju navedeno povrće, dok se ne izvrše adekvatna ispitivanja od strane nadležnih federalnih i kantonalnih institucija. Navedene aktivnosti potrebno je provoditi u saradnji i koordinaciji sa odgovarajućim kantonalnim odnosno općinskim/gradskim štabom civilne zaštite.

4. Preporuka broj: 02-44/13-42/14 od 20.05.2014. godine, za donatore koji dostavljaju lijekove, medicinska sredstva, kao i sredstva za dezinfekciju u zdravstvene ustanove, koje su navedene u Naredbi broj: 02-44/13-41/14 od 20.05.2014. godine.

5. Preporuka broj: 02-44/13-56/14 od 22.05.2014. godine, kojom se Ministarstvu sigurnosti BiH da iskoordinira aktivnosti sa Austrijskom ambasadom u BiH, a vezano za korištenje mobilne kuhinje od strane zamjenskog spasilačkog tima iz Austrije, za nastavka korištenja mobilne poljske kuhinje na području Posavskog kantona.

6. Preporuka broj: 02-44/13-113/14 od 29.05.2014. godine, kojom se kantonalnim upravama i općinskim službama civilne zaštite i kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite preporučuje da, u skladu sa tačkom XI Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12 i 80/13), izvrše izmjene i dopune plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2014. godinu i donesu odluku o međusobnoj preraspodjeli sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kako bi se moglo adekvatno odgovoriti svim raspoloživim sredstvima na saniranju posljedica od prirodne nesreće uzrokovane poplavama.

7. Preporuka broj: 02-44/13-157/14 od 09.06.2014. godine, odnosi se na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, da hitno iznađe sredstva za nabavku mašina za deminiranje, mašina za izviđanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i mašine-rentgena za potrebe uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava.