Pripadnici tima za specijalne ronilačke aktivnosti Nacionalne policije Republike Češke, sa pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite, ovih dana rade na pronalasku i uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na međunarodnom plovnom putu rijeke Save u općini Odžak, tačnije na lokalitetu Novi Grad.

{loadposition 06082015}

Biće uklonjene i avio-bombe iz Drugog svjetskog rata koje se nalaze u rijeci Savi u Brčkom, kod mosta koji povezuje BiH i Hrvatsku, te u Slavonskom Brodu.

Ovim aktivnostima je prethodilo potpisivanje memoranduma o razumijevanju o ekspertskoj pomoći u uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, između BiH i Češke, a odnosi se na podvodno deminiranje, što je od izuzetne važnosti za BiH jer nema osposobljene snage za ove zahtjevne aktivnosti.

Ovo je prilika da se nastavi sa deminiranjem i čišćenjem rijeke Save, ali i drugih vodotokova u BiH, da se bolje obuče pripadnici Federalne uprave civilne zaštite kako bi ubuduće mogli samostalno obavljati ove složene poslove, ali i prilika češkim ekspertima da nešto nauče o improviziranim minsko-eksplozivnim sredstvima koje do sada nisu imali priliku upoznati.

Jedan dio riječnog korita su očistili još prije dvije godine, ali su ih prošlogodišnje poplave vratile na početak.

O snazi prošlogodišnjih poplava u ovom području pokazuje i činjenica da je pomjeren brod težak oko 500 tona, sa preko 100 tona eksploziva, koji je potonuo u Drugom svjetskom ratu.

Ronioci i ronioci-priotehničari pretražuju mjesto gdje bi se ostaci eksplozivnih sredstava mogli nalaziti. Inače, BiH ima velikih problema sa minama u jezerima i rijekama koje su u ratu bile linije razdvajanja, pa je ova razmjena iskustava izuzetno dragocjena.

Poznato je koliko je komplikovana procedura pronalaska i uklanjanja mina na kopnu.

U vodi je to dosta teže i opasnije, pa su ovo izuzetno važne vještine koje nedostaju bh. deminerima.

Ovaj projekt, čija je vrijednost oko 57.000 KM, finansira Češka razvojna agencija iz sredstava namijenjenih za oblast unutrašnjih poslova i on je nastavak aktivnosti koje su na području BiH počele 2011. godine.

 

 

Federalna uprava civilne zaštite