Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: SO FUCZ) formirana je 01.07. 2000. godine. U periodu od svog osnivanja pa do danas SO FUCZ se razvijala i svake godine primala u članstvo nove članove da bi sa 31.12.2021. godine brojala 186 članova. SO FUCZ je aktivnosti obavljala u okviru […]

Opsirnije