Komisija za edukaciju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, održala je svoju prvu konstituirajuću sjednicu u Sarajevu, dana 07.10.2022. godine. Sjednici su prisustvovali: Fazir Vukalić, dopredsjednik Sindikata; Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata; Hadžić Nihad, član; Azur Šehanović, član; Enes Lemeš, a […]

Opširnije

Na VII Kongresu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, održanom 24. juna 2022. godine u Sarajevu prikazan je promotivni video u kome je, Emir Ćukas uposlenik Federalne uprave civilne zaštite govorio o problemima sa kojima se demineri susreću u svom poslu i koje bi […]

Opsirnije

Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: SO FUCZ) formirana je 01.07. 2000. godine. U periodu od svog osnivanja pa do danas SO FUCZ se razvijala i svake godine primala u članstvo nove članove da bi sa 31.12.2021. godine brojala 186 članova. SO FUCZ je aktivnosti obavljala u okviru […]

Opsirnije