U skladu sa zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalna uprava civilne zaštite zadužena da sprovede javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, održane su dvije javne rasprave, i to: U Bihaću (sala skupštine Unsko-sanskog kantona), 27.11.2017. godine, na kojoj su, pored predstavnika Federalne […]

Opširnije

Vlada Federacije BiH je, na 105. sjednici održanoj 1.6.2017. godine, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Nacrt zakona), te je isti dostavljen Parlamentu FBiH radi razmatranja i prihvatanja. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 25.7.2017. godine, […]

Opsirnije

OBAVJEŠTENJE o održavanju popravnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2017. godine Popravni Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 18.11.2017. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite u ulici Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo. KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA  ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA […]

Opsirnije

Prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na prijedlog navedenog Zakona, dostave na: e-mail: fucz@http://fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana, koristeći obrazac koji možete […]

Opsirnije

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe, mišljenja i sugestije na nacrt navedenog Programa razvoja, dostave na: e-mail: fucz@http://fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana. Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH […]

Opsirnije

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na prijedlog navedenog Zakona, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana, koristeći obrazac koji možete naći pod sljedećim linkom: Pod […]

Opsirnije