Sarajevo, 15.11.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 30.11.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 23.09.2019. godine   Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:   OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2019. godine   Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 28.09.2019. […]

Opsirnije

Sarajevo, 13.06.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 22.06.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 03.04.2017. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Komisija za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara (pismeni, usmeni i […]

Opsirnije

Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, a u skladu sa odredbama člana 159. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje […]

Opsirnije

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/17) Sarajevo, 18.06.2018. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju popravnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni […]

Opsirnije

Federalna uprava civilne zaštite je, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), izradila Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite. U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane […]

Opsirnije

U velikoj sali Općine Centar Sarajevo 19.1.2018. godine održana je centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Na izuzetno dobro posjećenoj (103 učesnika) centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona poseban akcenat u diskusiji stavljen je na odredbe čl. 75, 104, 105, 106, 108, 112, 114, […]

Opširnije