Sarajevo, 03.04.2017. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Komisija za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara (pismeni, usmeni i […]

Opsirnije

Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, a u skladu sa odredbama člana 159. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje […]

Opsirnije

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/17) Sarajevo, 18.06.2018. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju popravnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni […]

Opsirnije

Federalna uprava civilne zaštite je, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), izradila Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite. U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane […]

Opsirnije

U velikoj sali Općine Centar Sarajevo 19.1.2018. godine održana je centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Na izuzetno dobro posjećenoj (103 učesnika) centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona poseban akcenat u diskusiji stavljen je na odredbe čl. 75, 104, 105, 106, 108, 112, 114, […]

Opširnije

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite i Saveza općina i gradova Federacije BiH održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton. Javna rasprava je održana 20.12.2017. godine u Sarajevu (Hotel “Sarajevo”) na kojoj su prisustvovali predstavnici: Federalne uprave civilne […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite je provela javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu za Tuzlanski kanton, Posavski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton i Zeničko-dobojski kanton. Javne rasprave su održane od 04. do 11.12.2017. godine, i to: U Tuzli (sala JU “Bosanski kulturni centar”) – 4.12.2017. godine […]

Opširnije

U skladu sa zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalna uprava civilne zaštite zadužena da sprovede javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, održane su dvije javne rasprave, i to: U Bihaću (sala skupštine Unsko-sanskog kantona), 27.11.2017. godine, na kojoj su, pored predstavnika Federalne […]

Opširnije