Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite daje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2023. godine. Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u nedjelju 26.11.2023. godine sa početkom u 09 sati […]

Opsirnije

Sarajevo, 29.05.2023. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2023. godine. Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 24.06.2023. godine sa […]

Opsirnije

Sarajevo, 24.03.2023. godine   Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2023. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 08.04.2023. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 25.07.2022. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE  o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2022. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 24.09.2022. godine sa početkom u […]

Opsirnije

Sarajevo, 24.03.2021. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2021. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 03.04.2021. godine sa […]

Opsirnije

Sarajevo, 21.09.2020. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2020. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 26.09.2020. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 25.06.2020. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2020. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 27.06.2020. godine sa početkom […]

Opsirnije

Broj: 08-02-2-114/20 Sarajevo, 03.03.2020. godine   SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA OPĆINSKA/GRADSKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE putem SOG-a – SVIMA   PREDMET:  Komentare i prijedloge na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i […]

Opsirnije