Sarajevo, 25.06.2020. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2020. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 27.06.2020. godine sa početkom […]

Opsirnije

Broj: 08-02-2-114/20 Sarajevo, 03.03.2020. godine   SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA OPĆINSKA/GRADSKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE putem SOG-a – SVIMA   PREDMET:  Komentare i prijedloge na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i […]

Opsirnije

Odredbom člana 158. stav (1) tačka 2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), utvrđeno je da na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi propis o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj […]

Opsirnije

Sarajevo, 15.11.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 30.11.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 23.09.2019. godine   Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:   OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2019. godine   Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 28.09.2019. […]

Opsirnije

Sarajevo, 13.06.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 22.06.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 03.04.2017. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Komisija za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara (pismeni, usmeni i […]

Opsirnije

Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, a u skladu sa odredbama člana 159. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje […]

Opsirnije