Sarajevo, 15.11.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 30.11.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije