TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA  Transport, Instalacija,servis prilikom puštanja u rad, puštanje u rad i obuka osoblja,  zakonska verifikacija ventilatora ACM812A, proizvođača Beijing Aerospace Changfeng Co, Ltd, China i u zdravstvenim objektima u Federaciji BiH NAPOMENA: Ponuđaći koji žele učestvovati u javnoj nabavci tendersku dokumentaciju moraju preuzeti sa portala javnih nabavki.

Opsirnije

Sarajevo, 25.06.2020. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2020. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 27.06.2020. godine sa početkom […]

Opsirnije