Odluke iz ostalih postupaka javnih nabavki: Broj 08-14-33-419-4-16 od 21-06-2016 Broj 08-14-33-417-4-16 od 21-06-2016 Broj 08-14-33-365-8-16 od 31-05-2016 Broj 08-14-33-346-6-16 od 03-06-2016 Broj 08-14-33-390-3-16 od 02-06-2016 Broj 08-14-33-402-3-16 od 01-06-2016 Broj 07-14-33-348-8-16 od 03-06-2016 Broj 08-14-33-208-8-16 od 18-05-2016 Broj 08-14-33-343-4-16 od 25-05-2016 Broj 08-14-33-357-4-16 od 18-05-2016 Broj 08-33-326-3-16 od 18-04-2016 16-05-2016 (Broj_08-14-33-209-8-19) 16-05-2016 (Broj_08-14-33-319-8-19) 16-05-2016 (Broj 08-14-33-131-4-16) 16-05-2016 (Broj 08-14-33-317-4-16) 14-04-2016 (Broj 08-14-33-133-9-16) 28-04-2016 (Broj 08-14-33-135-4-16) 01-04-2016 (Broj 08-14-33-214-4-16) 01-04-2016 (Broj […]

Opsirnije

Broj nabavke: 08-14/33-151/15 Broj obavještenja sa portala JN: 1095-1-2-57-3-6/15 30.06.2015 – Odluka ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE Dopune tenderske dokumentacije od 11.05.2015. DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE – PREUZIMANJE/DOWNLOAD Izmjene tenderske dokumentacije od 11.05.2015. IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE – PREUZIMANJE/DOWNLOAD ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGA ZA LOT 2 PONUĐAČU: SARAJEVO OSIGURANJE D.D. SARAJEVO ODLUKA O IZBORU […]

Opsirnije

Broj: 08-14/33-179/15 Sarajevo, 13.04.2015. godine Na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), a u skladu sa potrebama Federalne uprave civilne zaštite, direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi sljedeću Odluku o pismenom pozivu za dostavu ponuda.

Opsirnije