POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………          497 (pripremno stanje), jučer 491, Bosanski Šamac…………………………          346 (normalno stanje), jučer 336, Orašje…………………………………….             564 (normalno stanje), jučer 538.   Tuzlanski kanton Vodostaj na […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         491 (pripremno stanje), jučer 407, Bosanski Šamac…………………………          336 (normalno stanje), jučer 240, Orašje…………………………………….           538 (normalno stanje), jučer 431.   Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         407 (pripremno stanje), jučer 330, Bosanski Šamac…………………………          240 (normalno stanje), jučer 174, Orašje…………………………………….           431 (normalno stanje), jučer 378.   Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         330 (pripremno stanje), jučer 350, Bosanski Šamac…………………………          174 (normalno stanje), jučer 174, Orašje…………………………………….           378 (normalno stanje), jučer 403. Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         350 (pripremno stanje), jučer 376, Bosanski Šamac…………………………          174 (normalno stanje), jučer 206, Orašje…………………………………….           403 (normalno stanje), jučer 432.   Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         376 (pripremno stanje), jučer 402, Bosanski Šamac…………………………          206 (normalno stanje), jučer 232, Orašje…………………………………….           432 (normalno stanje), jučer 455.   Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u […]

Opsirnije

  POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         402 (pripremno stanje), jučer 430, Bosanski Šamac…………………………          232 (normalno stanje), jučer 255, Orašje…………………………………….           455 (normalno stanje), jučer 477.   Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati: Bosanski Brod……………………………         430 (pripremno stanje), jučer 453, Bosanski Šamac…………………………          255 (normalno stanje), jučer 259, Orašje…………………………………….           477 (normalno stanje), jučer 490.   Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI  Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Bosanski Brod……………………………         453 (pripremno stanje), jučer 465, Bosanski Šamac…………………………          259 (normalno stanje), jučer 255, Orašje…………………………………….           490 (normalno stanje), jučer 484. Tuzlanski kanton Vodostaj na HA Modrac Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je […]

Opsirnije

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Bosanski Brod……………………………         465 (pripremno stanje), jučer 464, Bosanski Šamac…………………………          255 (normalno stanje), jučer 256, Orašje…………………………………….           484 (normalno stanje), jučer 488. Tuzlanski kanton  Vodostaj na HA Modrac Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati iznosio je […]

Opsirnije