ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 13.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 2 124 Posavski kanton 0 24 Tuzlanski kanton 47 769 Zeničko-dobojski kanton 6 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 12.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 8 124 Posavski kanton 1 24 Tuzlanski kanton 43 822 Zeničko-dobojski kanton 10 1725 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 11.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 4 130 Posavski kanton 1 27 Tuzlanski kanton 10 835 Zeničko-dobojski kanton 6 1839 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 10.01.2021. godine, do 24:00 sata. KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 1 135 Posavski kanton 0 24 Tuzlanski kanton 18 948 Zeničko-dobojski kanton 0 1909 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 09.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 6 118 Posavski kanton 2 24 Tuzlanski kanton 65 936 Zeničko-dobojski kanton 0 1936 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 08.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 33 112 Posavski kanton 0 22 Tuzlanski kanton 49 880 Zeničko-dobojski kanton 11 1935 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

  ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 07.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 9 83 Posavski kanton 0 23 Tuzlanski kanton 3 841 Zeničko-dobojski kanton 11 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 06.01.2021. godine, do 24:00 sata. KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 8 75 Posavski kanton 0 20 Tuzlanski kanton 69 895 Zeničko-dobojski kanton 19 2035 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 05.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 3 68 Posavski kanton 3 20 Tuzlanski kanton 64 861 Zeničko-dobojski kanton 20 2049 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 04.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 2 68 Posavski kanton 0 16 Tuzlanski kanton 9 838 Zeničko-dobojski kanton 4 2223 […]

Opsirnije