POŽARI   Tuzlanski kanton Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenom objektu – kuća, u naselju Tabaci. Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara stambenog objekta – kuća, u naselju Ekonomija.   Zapadno-hercegovački kanton Grad Ljubuški.  Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Općina Bosanki Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je  intervenciju na gašenju trave, u mjestu Bravsko.   Tuzlanski kanton Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju dimnjaka, na privatnom stambenom objektu, u naselju Sarajac. Požar je ugašen. Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju […]

Opsirnije

POŽARI Tuzlanski kanton Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika, imala je intervenciju na gašenju požara u firmi „Peletari-Kedran“.   Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to: – od 11:11 do 11:45 sati, u naselju Raštani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te – od […]

Opsirnije

POŽARI  Unsko-sanski kanton Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Mala Lisa, gdje je gorio dimnjak. Općina Manski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Hrustovo, gdje je gorio pomoćni objekat (štala). Požar su ugasila tri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila. […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je dvije intervencije na gašenju zapaljene trave i niskog rastinja, u mjestu Bravsko i Vrtoče. Općina Bosanska krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju zapaljenog niskog rastinja, u mjestu Vranjska i Pištaline.   Tuzlanski kanton Općina Kalesija. […]

Opsirnije

POŽARI   Tuzlanski kanton Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je pet intervencija na gašenju požara i to četiri na gašenju kontejnera na području, te jednu na gašenje skladišta u naselju Ljubače. Požari su ugašeni.   Srednjobosanski kanton Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez imalo je intervenciju  na gašenju požara  lokalitet  Stara Bila, gdje […]

Opsirnije

POŽARI   Hercegovačkoneretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to: – u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te – na lokalitetu Bunice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.   Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervenciju na gašenju požara od […]

Opsirnije

POŽARI  Unsko-sanski kanton Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jednica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kumarica, gdje je gorjela stara napuštena kuća. Tuzlanski kanton Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Turija, gdje je gorio krov na stambenoj kući. Požar je lokalizovan i ugašen. […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara trave, u mjestu Vrtoče. Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jednica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara na putničkom motornom vozilu, u mjestu Todorovo.   Tuzlanski kanton Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca, imala je intervenciju […]

Opsirnije

POŽARI   Tuzlanski kanton Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju zapaljenog autobusa na južnoj magistrali u Tuzli.   Zeničko-dobojski kanton Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Fakultetska, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.   Hercegovačkoneretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite