ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 03.12.2022. godine.   Bosansko-podrinjski kanton Dana 03.12.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod 3 osobe. Nakon završenog testiranja 1 osoba je pozitivna na COVID-19. Trenutno na području BPK  Goražde 3 osobe su  aktivno  zaražene sa COVID-19.   […]

Opsirnije

ZEMLJOTRES   Federalni hidrometeorološki zavod Dana 02.12.2022.godine, aparati u Centru za seizmologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su u 21:05 sati, zemljotres na području Stoca. Magnituda  potresa u hipocentru iznosila je 4,4 ° Richtera, a intenzitet u epicentru je bio V ° Merkalijeve skale.  Do sada nije bilo informacija sa terena o eventualnim štetama. Zemljotres […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 01.12.2022. godine.   Bosansko-podrinjski kanton Dana 01.12.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod 13 osoba. Nakon završenog testiranja jedna osoba je pozitivna na COVID-19. Trenutno na području BPK  Goražde dvije su   aktivno  zaražene osobe.   Posavski kanton […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 30.11.2022. godine.  Bosansko-podrinjski kanton  Dana 30.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod dvije osobe. Nakon završenog testiranja jedna osoba je pozitivna na COVID-19. Posavski kanton Do sada su na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirane 10965 osobe, od […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 29.11.2022. godine.   Bosansko-podrinjski kanton Goražde Dana 29.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod četiri osobe. Nakon završenog testiranja nije bilo pozitivnih osoba na COVID-19. Trenutno nema aktivno zaraženih osoba.   Posavski kanton Do sada su na […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 28.11.2022. godine.   Bosansko-podrinjski kanton Goražde Dana 28.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod četiri osobe. Nakon završenog testiranja nije bilo pozitivnih osoba na COVID-19. Trenutno nema aktivno zaraženih osoba.   Posavski kanton Do sada su na […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 27.11.2022. godine.   Bosansko-podrinjski kanton Goražde Dana 27.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod 1 osobe. Nakon završenog testiranja osoba nije bilo pozitivnih na COVID-19. Trenutno nema aktivno zaraženih osoba.   Posavski kanton Do sada su na […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 26.11.2022. godine.  Bosansko-podrinjski kanton Goražde Dana 26.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 na tri osobe. Nakon završenog testiranja osoba nije bilo pozitivnih na COVID-19. Trenutno nema aktivno zaraženih osoba. Posavski kanton Do sada su na prostoru Posavskog kantona […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 25.11.2022. godine.   Bosansko-podrinjski kanton Goražde Dana 25.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 dvije osobe. Nakon završenog testiranja osoba nije bila pozitivnih na COVID-19. Trenutno nema aktivno zaraženih osoba.   Posavski kanton Do sada su na prostoru […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 24.11.2022. godine.  Bosansko-podrinjski kanton Goražde Dana 24.11.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 jedne osobe. Nakon završenog testiranja osoba nije bila pozitivnih na COVID-19. Trenutno nema aktivno zaraženih osoba.  Posavski kanton Do sada su na prostoru Posavskog kantona na […]

Opsirnije