ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 23.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 0 193 Posavski kanton 0 163 Tuzlanski kanton 41 1626 Zeničko-dobojski kanton 51 2222 […]

Opsirnije

  ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 22.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 0 199 Posavski kanton 0 163 Tuzlanski kanton 62 1984 Zeničko-dobojski kanton 0 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 21.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 16 227 Posavski kanton 7 153 Tuzlanski kanton 123 1925 Zeničko-dobojski kanton 9 2168 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 20.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 33 354 Posavski kanton 13 149 Tuzlanski kanton 166 1794 Zeničko-dobojski kanton 47 2137 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 19.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 4 311 Posavski kanton 1 131 Tuzlanski kanton 124 1716 Zeničko-dobojski kanton 28 2101 […]

Opsirnije

  ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 18.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 11 370 Posavski kanton 2 138 Tuzlanski kanton 207 1680 Zeničko-dobojski kanton 45 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 17.11.2020. godine, do 24:00 sati.    KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 12 344 Posavski kanton 3 160 Tuzlanski kanton 125 1562 Zeničko-dobojski kanton 46 2120 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 16.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 3 316 Posavski kanton 2 139 Tuzlanski kanton 76 1816 Zeničko-dobojski kanton 22 2049 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 15.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 0 406 Posavski kanton 9 158 Tuzlanski kanton 40 2255 Zeničko-dobojski kanton 14 2032 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 14.11.2020. godine, do 24:00 sati.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 24 400 Posavski kanton 0 160 Tuzlanski kanton 132 2192 Zeničko-dobojski kanton 5 1999 […]

Opsirnije