ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH FEDERACIJA BiH: 1.109 potvrđena slučaja. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 126 osoba. – Ukupno izliječene 944 osobe.   Srednjobosanski kanton Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama federalnih […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH FEDERACIJA BiH: 1.106 potvrđena slučaja. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 123 osoba. – Ukupno izliječene 944 osobe.   Srednjobosanski kanton Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama federalnih […]

Opsirnije

  ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH   FEDERACIJA BiH: 1.093 potvrđena slučaja. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 122 osoba. – Ukupno izliječene 944 osobe.   Hercegovačko-neretvanski kanton Na sastanku održanom dana 01.06.2020 godine na prijedlog općinskog štaba/stožera civilne zaštite općinski Načelnik je donio Odluku o […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH   FEDERACIJA BiH: 1.093 potvrđena slučaja. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 110 osoba. – Ukupno izliječene 944 osobe.   Bosna i Hercegovina je otvorila granice prema: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Odluka se odnosi samo na građane te tri države, […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH FEDERACIJA BiH: 1.082 potvrđenih slučajeva. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 101 osoba. – Ukupno izliječenih 942 osobe.   Bosna i Hercegovina je otvorila granice prema: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Odluka se odnosi samo na građane te tri države, dok […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH FEDERACIJA BiH: 1.082 potvrđenih slučajeva. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 101 osoba. – Ukupno izliječenih 942 osobe.   Bosna i Hercegovina je otvorila granice prema: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Odluka se odnosi samo na građane te tri države, dok […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH   FEDERACIJA BiH: 1.082 potvrđenih slučajeva. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 101 osoba. – Ukupno izliječenih 942 osobe.   Kanton Sarajevo Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH   FEDERACIJA BiH: 1.071 potvrđenih slučajeva. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 90 osoba. – Ukupno izliječenih 942 osobe.   Kanton Sarajevo Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH FEDERACIJA BiH: 1.060 potvrđenih slučajeva. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 82 osobe. – Ukupno izliječenih 939 osoba.   Kanton Sarajevo Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH FEDERACIJA BiH: 1.059 potvrđenih slučajeva. – Ukupno evidentirano 39 smrtnih slučajeva. – Ukupno aktivnih 89 osobe. – Ukupno izliječenih 931 osoba.   FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE  Jučer je (27. maj 2020. godine) u prostorijama FUCZ održana 20. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite kojom […]

Opsirnije