ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 23.01.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 304, dok je aktivno 12269 osobe.  Zapadnohercegovački kanton Na području kantona prethodnog dana registrovano je 9 novozaraženih, a ukupno je 100 aktivnih osoba zaraženih sa  […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 22.01.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 106, dok je aktivno 12153 osobe.   Zapadnohercegovački kanton Na području kantona prethodnog dana registrovano je 9 novozaraženih, a ukupno je 113 aktivnih osoba […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 21.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 3 120 Posavski kanton 3 25 Tuzlanski kanton 44 725 Zeničko-dobojski kanton 7 1120 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 20.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 6 118 Posavski kanton 0 20 Tuzlanski kanton 46 747 Zeničko-dobojski kanton 9 1227 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 19.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 9 113 Posavski kanton 4 15 Tuzlanski kanton 40 756 Zeničko-dobojski kanton 5 1314 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 18.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 3 146 Posavski kanton 0 11 Tuzlanski kanton 15 784 Zeničko-dobojski kanton 7 1302 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 17.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 2 143 Posavski kanton 0 27 Tuzlanski kanton 14 833 Zeničko-dobojski kanton 0 1512 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 16.01.2021. godine, do 24:00 sata.  KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 1 136 Posavski kanton 2 27 Tuzlanski kanton 68 824 Zeničko-dobojski kanton 3 1512 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 15.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 13 127 Posavski kanton 1 25 Tuzlanski kanton 30 760 Zeničko-dobojski kanton 9 1513 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 14.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 3 123 Posavski kanton 3 28 Tuzlanski kanton 48 747 Zeničko-dobojski kanton 14 1502 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije