ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 17.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 2 143 Posavski kanton 0 27 Tuzlanski kanton 14 833 Zeničko-dobojski kanton 0 1512 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 16.01.2021. godine, do 24:00 sata.  KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 1 136 Posavski kanton 2 27 Tuzlanski kanton 68 824 Zeničko-dobojski kanton 3 1512 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 15.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 13 127 Posavski kanton 1 25 Tuzlanski kanton 30 760 Zeničko-dobojski kanton 9 1513 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 14.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 3 123 Posavski kanton 3 28 Tuzlanski kanton 48 747 Zeničko-dobojski kanton 14 1502 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

  ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 13.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 2 124 Posavski kanton 0 24 Tuzlanski kanton 47 769 Zeničko-dobojski kanton 6 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 12.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 8 124 Posavski kanton 1 24 Tuzlanski kanton 43 822 Zeničko-dobojski kanton 10 1725 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 11.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 4 130 Posavski kanton 1 27 Tuzlanski kanton 10 835 Zeničko-dobojski kanton 6 1839 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 10.01.2021. godine, do 24:00 sata. KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 1 135 Posavski kanton 0 24 Tuzlanski kanton 18 948 Zeničko-dobojski kanton 0 1909 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 09.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 6 118 Posavski kanton 2 24 Tuzlanski kanton 65 936 Zeničko-dobojski kanton 0 1936 […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prikaz broja zaraženog stanovništva Covid-19 u Federaciji BiH za prethodni dan, prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na dan, 08.01.2021. godine, do 24:00 sata.   KANTON NOVOZARAŽENIH UKUPNO AKTIVNIH Unsko-sanski kanton 33 112 Posavski kanton 0 22 Tuzlanski kanton 49 880 Zeničko-dobojski kanton 11 1935 Bosansko-podrinjski […]

Opsirnije