ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (COVID-19) u Sarajevu je održana deseta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), kojom je predsjedavao načelnik Štaba Fahrudin Solak. Federalna uprava civilne zaštite, će izvršiti raspodjelu transportnih medija i briseva, kako slijedi, i to: Zavodu za javno zdravstvo […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE Na jučerašnjoj devetoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ-e), s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (COVID-19) donijeta je jedna nova naredba, a za 14 već donijetih naredbi produžen je rok njihove primjene do daljnjeg, a u jednoj je izvršena i manja dopuna.   Federalni […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Federalni štab civilne zaštite, na jučerašnjoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba koja se tiče određivanja prostora za karantin. U njoj se naređuje Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH da hitno pripremi epidemiološki izvještaj i dostavi ga Federalnom ministarstvu zdravstva radi donošenja rješenja o stavljanju u karantin i određivanju prostora za karantin […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Federalni štab civilne zaštite, kojeg je na 162. hitnoj sjednici imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, održao je 7. vanrednu sjednicu. Štab u prethodnom sastavu brojao je 21 člana i kao takav nije se pokazao efikasan kada je bilo potrebno donošenje hitnih Odluka koje će zaštiti stanovništo i obezbijediti svu […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   U cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) jučer je u Sarajevu održana šesta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević. Od ukupno dvije donijete naredbe na današnjoj sjednici FŠCZ prvom se obustavlja posjeta i izlazak svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Federalna uprava Civilne zaštite Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja poduzimati sve potrebne mjere na sprečavanju širenja Koronavirusa (COVID-19), na području Federacije Bosne i Hercegovine.   Kanton Sarajevo U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Republika Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske. Izuzetak su granični prelazi  Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj. Zbog sprečavanja širenja koronavirusa Hrvatska i Crna Gora zatvorili su granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske.  Izuzetak su granični prelazi  Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj. Zbog sprečavanja širenja koronavirusa Hrvatska i Crna Gora zatvorili su granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Zbog koronavirusa granični prijelazi sa Hrvatskom  i Crnom Gorom zatvoreni su za sve, osim za njihove državljane, strance koji imaju prijavljen boravak i vozače teretnih vozila. Srbija je zatvorila sve granične prijelaze prema BiH, izuzev graničnih prijelaza Karakaj, Vardište i Rača koji su otvoreni samo za robni promet. Federalni štab […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Federalni štab civilne zaštite Dana 19.03.2020.godine, održana je treća vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Na trećoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeto je ukupno pet naredbi. Kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite naređeno je da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove. Naređena je i obustava […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite