ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 17.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2647 uzoraka, od čega je 1212 pozitivno na COVID-19.   Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 118 osoba na prisustvo koronavirusa. […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 16.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2507 uzoraka, od čega je 949 pozitivno na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 150 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 15.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2989 uzoraka, od čega je 1496 pozitivno na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirane su 292 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

  ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 14.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 4455 uzoraka, od čega je 1889 pozitivno na COVID-19.   Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 307 osoba na prisustvo […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 12.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljena su 4029 uzoraka, od čega je 1568 pozitivno na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 330 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 12.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljena su 4982 uzorka, od čega je 1715 pozitivnih na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 340 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 11.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljena su 4982 uzorka, od čega su 1715 pozitivna na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 458 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 10.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljena su 2.333 uzorka, od čega su 773 pozitivna na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 120 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI  Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 09.01.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 1.961 uzorak, od čega su 553 pozitivna na COVID-19. Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirana je 251 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima […]

Opsirnije

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI   Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 08.01.2022.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 5.591 uzorak, od čega je 1.694 pozitivno na COVID-19.   Zapadnohercegovački kanton U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 335 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema […]

Opsirnije