Na ovoj, skoro osmosatnoj, sjednici donijete su brojne naredbe kojim se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području FBiH koju je 16. marta na tematskoj sjednici u proširenom sastavu, a na […]

Opširnije

Povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH (FBiH) jučer (17.03.2020) je u Sarajevu, održana prva vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Štaba Jelka Milićević. Na ovoj sjednici, koja je trajala gotovo osam sati, donijete su naredbe, njih 16,  kojima se nalaže lokalnim samoupravama, […]

Opširnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih naredbi: Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj: 11-49/1-483-3/11 od od 26.10.2011. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih odluka: Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine, tačke X Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12 i 80/13), Odluke Vlade […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih zaključaka: Na osnovu člana 19. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih preporuka: Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: 39/03, 22/06 i 43/10) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled upućenih zahtjeva: U skladu sa Poslovnikom o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj […]

Opsirnije