Sukladno aktu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH broj:S-01-02-01-2-848-9/14 od 05.06.2014.godine, Federalna uprava civilne zaštite je obaviještena da će se dana 06.06.2014. godine (petak) izvršiti zaprašivanje iz zraka adultnih formi komaraca sa četiri preleta (2 ujutro / 2 predvečer) sa dva poljoprivredna aviona tvrtke Air tractor d.o.o. iz Hrvatske, za što je pribavljena dozvola Direkcije […]

Opširnije

Članovi Federalnog štaba civilne zaštite obići će 3. juna poplavljena područja u Posavskom kantonu, a biti će to prva posjeta ovog štaba od stanja proglašenja prirodne nepogode od poplava i klizišta. U okviru ove posjete biti će održana 12. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite u zgradi Vlade Posavskog kantona u Orašju. Pored stalnih članova […]

Opširnije

Pripadnici Službe za uklanjanje bombi Nacionalne policije Republike Češke posjetili su Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) kada su im uposlenici Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) prezentirali strukturu FUCZ-a. Gosti iz Češke upoznati su s načinom na koji je organizirano uklanjanje i uništavanje NUS-a u FUCZ-a, procedurama rada timova za uništavanje, […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite općinskim službama civilne zaštite podijelila je po 100 plakata za upozoravanje na mine koji trebali biti distrubuirani putem povjerenika mjesnih zajednica u područjima koja su ugrožena nezapamćenim poplavama i klizištima. U mjestima u kojima je tokom obilaska vršeno uklanjanje i uništavanje NUS-a, Tursići u općini Zavidovići te u Jablanici i Fojnici […]

Opširnije

U proteklom periodu nakon nezapamćenih poplava koje su uzrokovale pojavu velikog broja klizišta u Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite je primljen povećan broj prijava o neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS) zbog čega su specijalistički timoviza uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava FUCZ-a u stalnoj pripravnosti. U općini Zavidovići povećan je broj prijava NUS-a prijavljenog u […]

Opširnije

SARAJEVO, 30. maja – Timovi Federalne uprave civilne zaštite distribuirali su u četvrtak humanitarnu pomoć koja je donirala Republika Slovačka, Azerbejdžan, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH i UN Agencije. Prema naredbi Federalnog štaba civilne zaštite humanitarna pomoć podijeljena je u tri kantona ugrožena poplavama i klizištima i to u Posavski, Unsko-sanski i Zeničko-dobojski kanton. […]

Opširnije

SARAJEVO, 29. maja (FENA) – Na lokaciji Orašje-Vidovice-Kopanice-Lepnica i Jenjić timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i dalje rade na prikupljanju životinjskih leševa, a u srijedu je na ovim lokacijama prikupljeno, utovareno i odvezeno 25 tona životinjskih leševa koje su uginule nakon nezapamćenih poplava koje su pogodile BiH. Kako ističu u Federalnoj upravi civilne zaštite […]

Opširnije

Obavještavamo građane Federacije BiH da neće biti skorog zaprašivanja komaraca iz zraka. Poduzimaju se aktivnosti na realizaciji ovih mjera (suzbijanja larvi komaraca) koje je neophodno sprovesti i o kojima će građani unaprijed biti detaljno informisani. Ovim obavještenjem demantiramo sve glasine kao i eventualne nejasnoće koje su se pojavile u javnosti a tiču se zaprašivanja protiv […]

Opširnije

Timovi specijalističkih jedinica Federalne uprave Civilne zaštite u utorak, 27.maja, su uklonili 24 tone uginulih životinja s prostora Vidovica u općini Orašje među kojima je 2.500 pilića i kokoški uginulih u poplavama koje su zahvatile Posavski kanton nakon što se Sava i Bosna izliza iz svog korita. Trenutno je situacija najteža na području Posavskog kantona […]

Opširnije

Upozoravajući znaci klizišta Vrela ili zasićeni tereni koji prije nisu bili mokri. Nove pukotine ili neobične izbočine na tlu, na ulicama ili trotoarima. Odmicanje tla od temelja. Pomoćne strukture, kao što su palube i terase, koje se naginjanju i/ili odmiču od glavnog objekta. Nagib ili pucanje betonskih podova i temelja. Prekinuti putevi vodoinstalacija kao i […]

Opširnije