Dana 30.6.2014. godine u službenim prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan je radno-konsultativni sastanak v.d. direktora FUCZ Solak Fahrudina i direktora Republičke uprave civilne zaštite Elez Veseljka sa svojima saradnicima, s ciljem međusobnog informisanja o stanju i situaciji na području entiteta nakon prirodne nesreće poplava i klizišta, kao i s ciljem usaglašavanja stavova i postizanja […]

Opširnije

Specijalistička jedinica za zaštitu i spašavanja Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) izvela je danas na Bjelašnici pokaznu vježbu gašenja simuliranog požara otvorenog prostora na nepristupačnom terenu uz upotrebu relejnog sistema snabdjevanja vodom. Ovaj prostor za vježbu izabran je jer je, osim crnogoričnom i bjelogoričnom šumom, prekriven i travom koja je podložna da, u periodu visokih […]

Opširnije

Dana 02.07 i 03.04.2014 godine timovi za uništavanje neekspodiranih eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite izvršili su dvije izuzetno složene i opasne operacije uništavanja NUS-a za koje su pripreme trajale nekoliko prethodnih dana. U općini Stolac je 02.07.2014 godine izvršeno uništavanje rakete 9M22U raketnog sistema Grad koja je ranije uklonjena sa terena u okolini grada […]

Opširnije

Pripadnici ‘Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a i specijalističke jedinice’ Federalne uprave civilne zaštite su dana 28. Juna 2014 godine u 17.45 sati, putem Policijske stanice Novi Grad Sarajevo i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Sarajevskog kantona obaviješteni da je u sarajevskom naselju Boljakov potok pronađena nepoznata avionska bomba. U najkraćem vremenu stručni tim […]

Opširnije

{tab Bosanski jezik|green} BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE PISMO ZAHVALNOSTI MEĐUNARODNIM I DOMICILNIM DAVAOCIMA HUMANITARNE POMOĆI – „POPLAVE – PROLJEĆE 2014“ – SVIMA – Djelovanjem direktnih i naknadnih posljedica prirodne nepogode od poplava na područjima uz rijeke Bosna i Vrbas, koje čine sliv rijeke Save u Posavskom kantonu, te poplavama i […]

Opširnije

Humanitarna organizacija „Khalifa“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je posredstvom Ministarstva sigurnosti Bosne i Herceovine donirala opremu ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine. Donirana oprema koja se sastoji od inox uljnih pumpi, pumpi za vodu, agregata, isušivača i čizama je podijeljena između Federacije Bosne i Hercegovine (45{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}), Brčko Distrikta (10{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}) i Republike Srpske (45{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}). Federalna uprava civilne […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) zaprimila je u utorak, 17. juna, prijavu o postajanju neeksplodiranih ubojitih sredstva (NUS), bombama zakopanim pored pomoćnog objekta u naselju Nahorevo u Općini Centar. Građanin koji je prijavio NUS je odredio približnu lokaciju prijavljenog NUS-a, a potom su se specijalističke jedinice Federalne uprave civilne zaštite odmah uputile na to mjesto […]

Opširnije

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su na radionici “Pretraga i spašavanje iz ruševina” koja je održana od strane TAIEX-a (Tehničke pomoći u razmjeni informacija – instrument Evropske komisije) u saradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske. Radionica je održana u period od 04-06. Juna 2014.godine na policiskoj akademiji u Banja Luci. Pored predstavnika FUCZ, […]

Opširnije

Upozorenje Federalne uprave civilne zaštite građanima povodom povećanog broja neeksplodiranih ubojnih sredstava u koritima rijeka i potoka. Federalna uprava civilne zaštite upozorava građane koji provode vrijeme ili obavljaju poslove u okolini korita rijeka i potoka na povećan proj pronalazaka neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i mina na tim mjestima. Sve pronalaske potencijalno opasnih predmeta građani su […]

Opširnije

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite učestvuju u okviru IPA II Programa saradnje civilne zaštite na kursu rukovođenja timovima (TMC 1), kao dio Programa Evropske Unije za saradnju civilnih zaštita zemalja članica i potencijalnih kandidata zemalja zapadnog Balkana i Turske – Faza II. Seminar se održava u period od 09-13. Juna 2014 godine u Draču, Republika […]

Opširnije