Na poligonu Federalne uprave civilne zaštite, u Azićima (Sarajevo), uz asistenciju i podršku instruktora iz Japana, održana je obuka za korištenje opreme za spašavanje na vodi i pod vodom, kojoj su prisustvovali pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost – Vlade Brčko Distrikta. Obuka krajnjih […]

Opširnije

U kasarni Rajlovac, u organizaciji Gorske službe spašavanja-a u BiH, a uz asistenciju i podršku instruktora i pilota, pripadnika brigade zračnih snaga Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, održana je obuka u helikopterskom spašavanju kojoj su prisustvovali članovi GSS-a u BiH i pripadnici FUCZ. Obuka, kojoj je prisustvovalo ukupno 19 lica, od čega tri pripadnika FUCZ, […]

Opširnije

Vršeći redovne poslove na provođenju mjera zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava, pripadnici Tima za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne Sarajevo A i Goražde A, su 10.9.2015. godine uništili 473 komada eksplozivnih metaka 40 mm, tipa M848A2, namijenjenih podcjevnim i revolverskim bacačima granata za takozvane ‘nitroglicerinke’. Ova eksplozivna sredstva, 07.09.2015. godine, pronašli su lovci u […]

Opširnije

U okviru EU IPA II programa pomoći Evropske unije državama Zapadnog Balkana, Albaniji i Turskoj, u jačanju kapaciteta civilne zaštite u katastrofama, razmjene znanja i saradnje na regionalnom nivou, u Sarajevu je od 8. do 10.9.2015. godine održana vježba o praktičnoj provedbi koncepta podrške države domaćina u slučaju izbijanja prirodne ili druge nesreće po Mehanizmu […]

Opširnije

Obuka, u čijoj su organizaciji učestvovale Uprava za civilnu zaštitu i oporavak nakon katastrofa Republike Slovenije, sa jedne, i Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE), sa druge strane, održana je u trening centru Civilne zaštite Republike Slovenije od 24. do 28.08.2015. godine. Zemlje učesnice, pored Bosne i Hercegovine, su bile […]

Opširnije

Zbog izbijanja požara (02.09.2015. godine) na lokalitetu MZ Berič u općini Goražde, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a i pomoćnik načelnika općine Goražde obišli su požarište i dogovorili konkretne mjere za daljnje aktivnosti i angažiranje potrebnih resursa u cilju gašenja požara. Cilj obilaska terena i sastanka, održanog u četvrtak, 03.9.2015. godine, […]

Opširnije

Jučer je (srijeda) u 10,45 sati od strane građana prijavljen požar na lokaciji MZ Berič u općini Goražde. Zbog jakog vjetra prijeti opasnost od njegovog širenja, a zatražena je pomoć OS BiH. U gašenju požara angažovana je PVJ Goražde, uposlenici JP Bosansko-podrinjske šume i lokalno stanovništvo. Tokom jučerašnjeg dana požar se sa niske trave, nošen […]

Opširnije

Na lokaciji Međeđa Gornja u općini Gradačac (Tuzlanski kanton), očišćeno je 4.973,00 m² sumnjive površine i predato lokalnoj vlasti na korištenje. Na ovom zadatku čišćenja lokacije koja putem povezuje ova dva naselja, bili su angažovani B tim Orašje, sa šest deminera, i PLANT tim sa oklopnim utovarivačem. PLANT tim je izvršio uklanjanje nasipa otpadnog materijala […]

Opširnije

Na radilištu lokacije Novi Grad-Lještrak u općini Odžak, površine 166.390,00 m², tehnički izviđene površine 165.090,00 m², očišćeno je 1.300,00 m² na dijelu gdje su pronađene mine PMA-2, PMA-3, te uništen NUS – ručne bombe, minobacačka mina, trenutni tromblon i upaljač UPMR-2AS. B timovi Orašje, Tuzla i Žepče, koji su bili uključeni u ovaj zadatak, manuelno […]

Opširnije

Na lokaciji Gajevi u općini Orašje, manuelno je pregledano 22.085,00 m², mehanički pripremljeno 11.750,00 m², očišćeno 6.354,00 m² od ukupno 33.835,00 m² sumnjive površine, a pronađen je jedan kom. NUS-a (artiljerijski projektil). Na zadatku su bili angažirani deminerski tim FUCZ „Orašje B” sa osam deminera, mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 sa […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite