Zbog epidemiološke situacije doobuka je realizovana u nekoliko grupa u Livnu, Bihaću, Sarajevu i Tuzli, a provedena je u potpunosti u skladu sa predviđenim Nastavnim planom i programom. Posebna pažnja u izvođenju doobuke posvećena je pravilnoj primjeni Standardnih operativnih procedura, organizaciji deminerskog radilišta i neophodnih mjera sigurnosti koje se poduzimaju u izvođenju operacija deminiranja. Tokom […]

Opširnije

Ovaj deminerski zadatak, na dijelu trase na kojoj je JP Autoceste Federacije BiH planirao gradnju autoceste na Koridoru Vc: Konjic (petlja Ovčari)-petlja Mostar, obavili su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Sarajeva, Goražda, Mostara, Livna, Travnika, Busovače i Tuzle. Na ovom zadatku pronađena je jedna protivpješadijska mina (PMR-2A) i jedno neeksplodirano ubojno sredstvo (pancirno […]

Opširnije

Na zadatku su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Orašja i Tuzle, POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva), mašinski timovi sa mašinama za deminiranje PT 300 i MV4, kao i PLANT tim (mašinski tim za uklanjane ruševina). Deminiranjem ovog lokaliteta stvoreni su uslovi za bezbjedan pristup rijeci Savi i uređenju infrastrukture u […]

Opširnije

Sjednicom FŠCZ, u skladu sa ovlaštenjem zapovjednice Jelke Milićević, predsjedavao je načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Enes Memić. Usvojene su dvije odluke, i to Odluka o odbravanju jednokratne novčane pomoći općini Foča u FBiH za sanaciju dijela pretrpljenih šteta od prirodnih nesreća nastalih zbog poplava usljed obilnih kišnih padavina u februaru 2021. godine i Odluka […]

Opširnije

Cilj okruglog stola bio je omogućiti dijalog među relevantnim učesnicima sa fokusom na koordinaciju odgovora na katastrofe i sistem komunikacije, odgovornost za upravljanje katastrofama na različitim nivoima vlasti i multisektorski pristup te na spremnost i kapacitete za odgovor na katastrofe. Na ovom okruglom stolu, pored Federalne uprave civilne zaštite, prisustvovali su predstavnici četiri lokalne zajednice […]

Opširnije

Završetkom ovog deminerskog zadatka čija je površina iznosila 506 m2 stvoreni su preduslovi za rekonstrukciju kaptaže pitke vode koja opskrbljuje naselje Starić i veći dio urbanog dijela Kladnja sa oko 800 domaćinstava. Čišćenjem ove lokacije uklonjena je i minska opasnost za radnike vodovoda koji vrše održavanje kaptaže, radnike komunalnog preduzeća Kladanj, šumare i slučajne prolaznike. […]

Opširnije

Ukupna površina zadatka realizovanog manuelnom metodom čišćenja prvobitno je iznosila 17.005 m² sumnjive površine. Na ovom deminerskom zadatku pronađene su dvije protivpješadijske mine PMA-2 i jedno dno od mine PROM-1 (dance). Tokom izvođenja deminerskih radova pronađene su kosti koje su obilježene a prostor oko njih dodatno je očišćen. Nakon što su predstavnici Instituta za nestale […]

Opširnije

Tim sa spasiocima, pripadnicima Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi i čamcem jučer u ranim jutarnjim satima krenuo je s pretragom desne obale korita rijeke Bosne nizvodno od Topčić Polja prema Žepču. Tijelo jednog od radnika, 43-godišnjeg državljanina Turske, spasioci su u četvrtak, 11. novembra, pronašli u rijeci Bosni a za drugim nestalim muškarcem, […]

Opširnije