Federalna uprava civilne zaštite uputila je danas timove kako bi pomogli stanovništvu u općinama koje su najviše pogođene poplavama u Tuzlanskom kantonu. Timovi koji su na teren izašli na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla sastavljeni su od 32 pripadnika FUCZ, dvije posade sa raft čamcima, 10 pumpi, 50 isušivača vlage i drugom potrebnom opremom. […]

Opširnije

Na 20. vanrednoj sjednici FŠCZ usvojen je i Vladi FBiH upućen na razmatranje i odlučivanje prijedlog Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH i to sa 31.05. ove godine. Van snage su stavljene naredbe kojima je obustavljen rad shoping tržnih – centrara, pružanje usluga unutar ugostiteljskih objekata svih […]

Opširnije

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) FŠCZ je danas donio tri nove naredbe koje se odnose na raspodjelu medicinske i druge opreme. Naređeno je FUCZ da izvrši raspodjelu donacije Vlade Republike Slovenije kantonalnim štabovima civilne zaštite. Donacija koju čine deke, poljski kreveti i setovi za ručavanje biće raspoređena u sve kantone na području […]

Opširnije

Materijal i oprema za zaštitu od koronavirusa (Covid-19) koji je po naredbama FŠCZ  isporučen od 16. marta do 31. maja 2020. Na osnovu člana 108. Zakona o  zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Federacije Bosne i […]

Opširnije

Federalni štab civilne zaštite naredio je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja u trajanju od 14 dana za lica koja su u BiH ušla na jednom od graničnih prelaza na području Federacije BiH prije stavljanja van snage naredbi […]

Opširnije

Donijetim naredbama prestale su da važe dosadašnje naredbe Federalnog štaba civilne zaštite po kojima se svim građanima koji su ulazili u BiH na jednom od graničnih prelaza na području Federacije BiH izricala mjera o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana. Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju izdavali su […]

Opširnije

OBAVJEŠTENJE O UNIŠTAVANJU EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA NA TRESKAVICI   Radi uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava pronađenih na planini Treskavici molimo planinare, izletnike i sve ostale koji slobodno vrijeme provode u prirodi da u petak, 22.05.2020 godine, izbjegavaju kretanje na lokalitetima Šišan, Veliko jezero, Crno jezero i Platno jezero. Uništavanje pronađenih eksplozivnih sredstava na ovom području planirano […]

Opširnije

FŠCZ produžio je rok primjene do 30. maja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu od sutra nisu na snazi.  Stavljena je van snage i naredba od 29. aprila o raspodjeli 80 respiratora kantonalnim štabovima civilne zaštite, odnosno […]

Opširnije

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ dozvoljen je rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere. Donijeta je i naredba kojom se dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U ugostiteljskim […]

Opširnije

Današnjom naredbom dopunjena je, odnosno izmijenjena tačka 5 dosadašnje naredbe kojom se od stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana izuzimanju određena lica prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po rješenju koje im izriče Federalni sanitarni inspektor. Novom naredbom od ovog […]

Opširnije