Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite danas su krenuli sa isporukom 20.000 testova na korona virus koji će se dostaviti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (8.000 kom.), Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” (4.000 kom.), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (4.000 kom.) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (4.000 kom.). Radi se o testovima koji su nabavljeni, uz […]

Opširnije

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ zadužena je Federalna direkcija robnih rezervi da, uz saglasnost Vlade FBiH, u cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) na području F BiH, FŠCZ stavi na raspolaganje 400 kg dezinfekcionog sredstva SEMI SAN T- 65.  Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva je naređeno da sve […]

Opširnije

Naredbe kojima je na današnjoj vanrednoj sjednici Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) produžio rok primjene do daljnjeg su one o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH, obustavi rada kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa, fitnes centara, svih ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane i pića, […]

Opširnije

Pošiljku s novim testovima generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović i direktorici Dijagnostičkih disciplina KCUS-a prof. dr. Sandri Vegar-Zubović uručio je načelnik FŠCZ Fahrudin Solak. Pošiljku sa testovima za SKB Mostar transportovali su i uručili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Borki Tutiš, dežurnom inžinjeru sa Odjela molekularne dijagnostike SKBM. Kliničkom centru Univerzitetu u […]

Opširnije

Na današnjoj sjednici FŠCZ, kojom je predsjedavao načelnik Štaba Fahrudin Solak, donijeta je naredba koja se tiče određivanja prostora za karantin. U njoj se naređuje Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH da hitno pripremi epidemiološki izvještaj i dostavi ga Federalnom ministarstvu zdravstva radi donošenja rješenja o stavljanju u karantin i određivanju prostora za karantin povodom […]

Opširnije

Federalni štab civilne zaštite, kojeg je na današnjoj 162. hitnoj sjednici imenovala Vlada FBiH, održao je večeras u Sarajevu 7. vanrednu sjednicu. Štab je u prethodnom sastavu imao 21 člana a izmijenjenom Uredbom Vlade FBiH sada broji devet članova. Razlog ove izmjene je da se Štab nije pokazao efikasan kod donošenja hitnih Odluka koje će […]

Opširnije

Prvom naredbom FŠCZ obustavlja se posjeta i izlazak svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru na području FBiH. Drugom naredbom FŠCZ zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH i naređuje domovima zdravlja da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građanima. Preporučuje se kantonalnim organima za […]

Opširnije

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog  savjetovanja i psihosocijalne pomoći. Druga Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na […]

Opširnije

U skladu sa zahtjevom gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića koji je uputio direktoru FUCZ Fahrudinu Solaku, FUCZ je odmah uputila za Bihać kamion sa 30 šatora, 200 ćebadi (pokrivača), pet agregata i 30 higijenskih paketa. U toku jučerašnjeg dana pripadnici FUCZ počeli su postavljati  šatore, a preostali dio posla završit će se u narednih nekoliko dana […]

Opširnije

Naredba FŠCZ o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH u vremenu od 18 do 5 sati  stupa na snagu 22. marta ove godine. Iz ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se […]

Opširnije