Sarajevo, 21.09.2020. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2020. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 26.09.2020. godine sa početkom […]

Opsirnije

Na zahtjev Općine Bugojno deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite sa sjedištem u Travniku izvršio je deminiranje  zadatka “Seferovići” MAC ID 14252, ukupne površine 1572 m². Na navedenoj lokaciji se nalazi bazen i izvorište pitke vode, koji zbog minske opasnosti nije stavljen funkciju za potrebe lokalnog stanovništva. Nakon završetka deminerskih radova stvoreni su uslovi za […]

Opširnije

Specijalizirani tim Federalne uprave civilne zaštite uspješno je izveo akciju tokom koje je neutralizovana (demontirana) i uklonjena avio-bomba na području općine Kladanj. Bomba koju su pronašli mještani prilikom čišćenja zemljišta nalazila se na samo 100 metara udaljenosti od džamije i stambenih objekata zbog čega je uklonjena po hitnoj proceduri. Nakon što je jučer 20.08.2020. godine […]

Opširnije

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite na lokaciji “Njivice – Bošnjakovina” na području općine Stolac očistili su 46.196 m2 sumnjive površine. Uklanjanjem minske opasnosti sa ovog lokaliteta mještanima, posebno povratnicima u selo Njivice koje je najbliže lokaciji, osim što je stvoreno sigurnije okruženje, omogućeno je i bavljenje stočarstvom i ispaša stoke koju u ovom selu […]

Opširnije

Metodom tehničkog izviđanja završen je još jedan deminerski zadatak – “Obala rijeke Save – Prud 3 ” na području općine Odžak na kome su bili angažovani deminerski timovi FUCZ – “Orašje B”, “Bihać B”, “Tim za uzorkovanje” “POEK” tim i Mašinski tim sa dvije mašine za deminiranje. Površina zadatka, koji se nalazio 1,7 kilometara sjeverozapadno od naselja […]

Opširnije

Na 9. redovnoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite održanog 28.07.2020 donesen je zaključak o stavljanju na raspolaganje zaštitne  opreme pristigle preko međunarodnih donacija  kliničkim centrima u Federaciji BiH. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu iz mežunarodnih pomoći, kliničkim centrima u Federaciji BiH ( federalne službe zaštite i spašavanja […]

Opširnije

Na ovom zadatku koji je rađen metodom tehničkog izviđanja bili su angažovani deminerski timovi FUCZ “Livno B” i POEK tim. Od ukupne površine zadatka (19.203 m2) manuelnom metodom je urađeno 4.143 m2, a pregama 15.060 m2. U toku rata lokacija Slani dolac, koja se nalazi nepunih 6 km od naselja Lipa, bila je između linija […]

Opširnije

Deminerski zadatak na lokaciji Golubić-Aerodrom kod Bihaća koji je završio deminerski tim FUCZ “Bihać B” rađen je još 2005. godine od strane deminerske organizacije MEDECOM. U martu 2019. godine na predmetnoj površini pronađena je mina PROM nakon čega je BH MAC uputio zahtjev za angažovanje deminerskih kapaciteta FUCZ kako bi se pregledala utvrđena rizična površina koja […]

Opširnije

Dva tima FUCZ sa po pet članova koji su obučeni i opremljeni za spašavanje ljudi u planinama i drugim nepristupačnim područjima pratili su učesnike Marša a na dijelu trase Bukva-Ravni Buljim u općini Bratunac koja je veoma strma, nepristupačna i teška za uspon postavili su šumski gelender (užad) kako bi učesnicima omogućili lakši prelazak tog […]

Opširnije

Jedan dio timova FUCZ pratit će učesnike Marša mira cijelom trasom do Mravinjaca kako bi im osigurali potrebnu podršku obzirom da učesnici na ovoj etapi prelaze najzahtjevniji dio puta preko planinskog prijevoja Udrč koji je nadmorske visine preko 1.000 metara. Postavljene su cisterne sa pitkom vodom na nekoliko lokacija a, na zahtjev organizatora Marša, FUCZ […]

Opširnije