Međunarodni dan volontera – 5. decembar – obilježava se u cijelom svijetu i odaje priznanje solidarnosti volontera koji odgovaraju na pozive u kriznim situacijama i svakodnevno pomažu u spašavanju života i daju podršku svima kojima je ona potrebna. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena u svijetu koje uzrokuju razne katastrofe, prirodne i druge nesreće, značaj […]

Opširnije

Obuku je izvodilo osam instruktora Turske agencije za koordinaciju i saradnju (TIKA) i organizacije IHH Arma Kurtarma iz turskog Ministarstva za prirodne katastrofe i hitne situacije (AFAD). Obuka je bila intenzivna, podijeljena na teoretski i praktični dio. Praktični dio obuke, kao i završna vježba, izvodila se na stijenama Eko parka Blagaj. Za šest dana ove […]

Opširnije

Ova radna posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Federalnoj upravi civilne zaštite dio je planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisanim još 2015. godine a realizirana je u okviru nastavnog predmeta “Krizni menadžment” i uz mnoge druge aktivnosti nastavak je […]

Opširnije

Manuelnom metodom čišćenja deminirano je 973 m2, a pregiranjem 137 m2. Pronađene su četiri protivtenkovske mine TMA-4 i sedam komada NUS-a. Deminiranjem predmetne površine otklonila se sumnja o postojanju mina i stvoreno je sigurno okruženje za mještane ovog naselja, nesmetano korištenje parcela i stambenih objekata u neposrednoj blizini, bezbjedno korištenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i putne […]

Opširnije

Zemljotres U smislu ovog priručnika, zemljotres znači iznenadno, brzo podrhtavanje tla koje je obično prouzrokovano pokretanjem tektonskih ploča ispod površine zemlje. Ovo podrhtavanje može dovesti do rušenja zgrada i mostova, prekinuti snabdijevanje plinom, električnom energijom i telefonske linije, pokrenuti klizišta i lavine te prouzrokovati bujične poplave, požare i druge katastrofe. Dodatak I: Šta raditi prije/u […]

Opsirnije

POZIV MEDIJIMA   Pokazna vježba  provođenja mjera aktivne odbrane od poplava na području Odžačke i Srednje Posavine (26.11.2019.) Pošto je na snazi Federalni operativni plan odbrane od poplava na poplavnim područjima sa izgrađenim zaštitnim vodnim objektima provode se pripremne mjere u vrijeme opasnosti od nailaska velikih voda, neposredne mjere u vrijeme trajanja poplava i mjere […]

Opširnije

U okviru 13. skupa ECRA-e, koji je održana na prostoru jame Baredine kod Poreča  u Hrvatskoj od 15. do 17. novembra 2019. godine, realizirano je pet radionica spašavanja koje su bile podijeljene u nekoliko kategorija, i to: medicina spašavanja, tehnički aspekti speleospašavanja, ronilačko spašavanje iz potopljenih podzemnih objekata, proširivanje uskih prolaza i kanala i certificiranje […]

Opširnije

Pored predstavnika FUCZ kao partnera projekta ovoj prezentaciji su prisustvovali i ambasador Republike Češke u BiH Jakub Skalnik, predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i općina. Sistem analize rizika od katastrofa je onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima i zemljotresima s ciljem promjene pristupa […]

Opširnije

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ)  koji su pružali podršku Maršu mira Srebrenica-Vukovar, prošli su put dug oko 340 kilometara i zajedno sa ostalim učesnicima odali počast stradalim braniocima i civilima u mnogim opštinama u BiH i Hrvatskoj. Već treću godinu zaredom Federalna uprava civilne zastite (FUCZ) stavila je na raspolaganje svoje resurse Organizacionom odboru […]

Opširnije

Sarajevo, 15.11.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 30.11.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite