Tim Federalne uprave civilne zaštite uništio je neeksplodirano ubojno sredstvo koje je pronađeno sinoć u sarajevskom naselju Dobrinja, pored Osnovne škole „Osman Nuri Hadžić“ i crkve Svetog Franje Asiškog. Prije uništavanja, u skladu sa standardnim operativnim procedurama, poduzete su sve potrebne aktivnosti i uz stroge sigurnosne mjere neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS) je nakon izvršenih pripremnih […]

Opširnije

U sarajevskom naselju Dobrinja, pored Osnovne škole „Osman Nuri Hadžić“ i crkve Svetog Franje Asiškog sinoć je pronađeno  rizično neeksplodirano ubojno sredstvo koje mora biti uništeno na licu mjesta. Tim Federalne uprave civilne zaštite je na terenu i poduzimaju  se potrebne aktivnosti kako bi navedeno sredstvo bilo uništeno. Molimo građane da se pridržavaju uputstava ovlaštenih […]

Opširnije

Na ovim konferencijama predstavljeni su projekti koje FUCZ realizuje u cilju podizanja sposobnosti za izvršenje zadataka humanitarnog deminiranja i zbrinjavanja eksplozivnih sredstava. Na 18. međunarodnom simpoziju “Protivminsko djelovanje 22”, koji je početkom maja održan u Vodicama (Hrvatska), predstavnik Federalne uprave civilne zaštite je učestvovao zajedno sa predstavnicima 26 zemalja. Pored predstavnika deminerske zajednice na ovom […]

Opširnije

Ovu Ljetnu školu organizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske a ove godine i u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo u povodu obilježavanja Dana općine. Za realizaciju Ljetne škole FUCZ je obezbijedila potrebna materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse dok su predstavnici FUCZ […]

Opširnije

Cilj ove posjete u okviru koje je održan radni sastanak, bio je, između ostalog, informisati predstavnike IGSU-a i DSB-a o načinu i procedurama uklanjanja eksplozivnih sredstava u FUCZ. Tokom sastanka gosti su kroz prezentaciju koju su pripremili uposlenici Sektora za deminiranje  i uništavanje NUS-a upoznati sa djelovanjem FUCZ-a, organizacijom deminiranja u BiH, planom i programom […]

Opširnije

Ovaj deminerski zadatak “M14.1 dionica Grmuša-Mali Radić”, 8 km jugozapadno od Bosanske Krupe, realiziran je po zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH, odnosno Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka, a za potrebu izgradnje nove ceste M14.1. Bihać-Bosanska Krupa na dionici Grmuša – Mali Radić. Na ovom zadatku angažovano je više deminerskih timova i jedan tim za […]

Opširnije

Rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Enes Memić sa saradnicima u subotu je, nakon zemljotresa  koji je u petak 22. aprila pogodio Bosnu i Hercegovinu, obišao Stolac, najpogođeniji ovim zemljotresom, gdje se sastao sa Stjepanom Boškovićem gradonačelnikom Stoca. Federalna uprava civilne zaštite ponudila je pomoć i stavila na raspolaganje sve potrebne kapacitete, kako Stocu, tako […]

Opširnije

Ovaj lokalitet, za koji nisu postojali minski zapisnici ali su prikupljene informacije ukazivale na minsku opasnost, tokom rata bio je između linija konfrontacije. U toku radova pronađena su dva komada NUS-a koja su uklonjana od strane timova za UES Federalne uprave civilne zaštite. Tehničkim izviđanjem na ovoj lokaciji stvoreni su uslovi za sigurnije okruženje mještana […]

Opširnije

Dana 06.04.2022. godine u Federalnoj upravi civilne zaštite održan je radni sastanak rukovodioca FUCZ Memić Enesa i direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Skočibušić Siniše i njihovih saradnika, s ciljem realizacije zaključka Vlade Federacije BiH koji je donešen nakon razmatranja Informacije Federalnog ministarstva zdravstva o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji Bosne […]

Opširnije

Rezultati protivminskih aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite Bosna i Hercegovina je i nakon 26 godina od završetka ratnih dejstava zemlja sa  izraženim problemom minske opasnosti. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi  922. 37 km2 ili 1,8 % u odnosu na njenu ukupnu površinu a na kasetnu municiju 1.45 km2. Prostor Federacije […]

Opširnije