Na području općine Pale-Prača izvršena je primopredaja deminerskog zadatka „Brdarići 1“ ukupne površine 96.366 m2 na kojem su bili angažovani deminerski timovi iz Goražda, Tuzle, Sarajeva kao i POEK tim Federalne uprave civilne zaštite. Predmetno područje je bilo između linija konfrontacije. Površina predmetne lokacije se nalazi neposredno uz naseljene objekte sela Brdarići u kojem živi veći […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite tokom mjeseca oktobra 2020. godine na korištenje građanima, odnosno lokalnoj zajednici predala ukupno 175299 m² minski sumnjive površine   Kuta 1, Općina Vogošća Na području općine Vogošća izvršena je primopredaja deminerskog zadatka „Kuta 1“ ukupne površine 60.338 m². Na navedenom području tokom proteklog rata vodila su se intenzivna dejstava što je […]

Opširnije

Federalna uprave civilne zaštite potpisala je sporazum o poslovnoj saradnji sa firmom „DRE Medical d.o.o.“ Sarajevo koja je donator usluga trasporta, pregleda, instalacije, servisa prilikom puštanja u rad, puštanja u rad i obuke osoblja za 100 komada respiratora (ventilatora ACM812A), koji su u skladu sa Zaključkom Federalnog štaba civilne zaštite raspodjeljeni po zdravstvenim ustanovama u […]

Opširnije

Na području Općine Usora, dana 02.10.2020. godine, izvršena je primopredaja deminerskog zadatka površine 47.239 m2 „Bejići – Ćilarnice 4“ MAC ID 14161. Zadatak je rađen metodom tehničkog izviđanja. Na ovom zadatku je bio angažovan deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite iz Žepča. Predmetna lokacija značajna je za okolno stanovništvo radi eksploatacije šume i prirodnih resursa […]

Opširnije

Sarajevo, 21.09.2020. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2020. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 26.09.2020. godine sa početkom […]

Opsirnije

Na zahtjev Općine Bugojno deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite sa sjedištem u Travniku izvršio je deminiranje  zadatka “Seferovići” MAC ID 14252, ukupne površine 1572 m². Na navedenoj lokaciji se nalazi bazen i izvorište pitke vode, koji zbog minske opasnosti nije stavljen funkciju za potrebe lokalnog stanovništva. Nakon završetka deminerskih radova stvoreni su uslovi za […]

Opširnije

Specijalizirani tim Federalne uprave civilne zaštite uspješno je izveo akciju tokom koje je neutralizovana (demontirana) i uklonjena avio-bomba na području općine Kladanj. Bomba koju su pronašli mještani prilikom čišćenja zemljišta nalazila se na samo 100 metara udaljenosti od džamije i stambenih objekata zbog čega je uklonjena po hitnoj proceduri. Nakon što je jučer 20.08.2020. godine […]

Opširnije

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite na lokaciji “Njivice – Bošnjakovina” na području općine Stolac očistili su 46.196 m2 sumnjive površine. Uklanjanjem minske opasnosti sa ovog lokaliteta mještanima, posebno povratnicima u selo Njivice koje je najbliže lokaciji, osim što je stvoreno sigurnije okruženje, omogućeno je i bavljenje stočarstvom i ispaša stoke koju u ovom selu […]

Opširnije

Metodom tehničkog izviđanja završen je još jedan deminerski zadatak – “Obala rijeke Save – Prud 3 ” na području općine Odžak na kome su bili angažovani deminerski timovi FUCZ – “Orašje B”, “Bihać B”, “Tim za uzorkovanje” “POEK” tim i Mašinski tim sa dvije mašine za deminiranje. Površina zadatka, koji se nalazio 1,7 kilometara sjeverozapadno od naselja […]

Opširnije